farmasøyt holder boks

Alle legemidler har bivirkninger
I pakningsvedlegget finner du informasjon om potensielle bivirkninger av legemidlet du tar. 

Alle legemidler har bivirkninger. Men du kan ikke vite på forhånd hvilke bivirkninger du får og i hvilken grad du vil merke dem. Snakk med lege, sykepleier eller apotek dersom du har spørsmål eller hvis noe føles feil. 

Legen kan svare deg og gi deg råd om behandlingen. Dersom du har generelle spørsmål om din Astellas-medisin, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

 

Om melding av bivirkninger
Pakningsvedlegget skal alltid inneholde den nyeste informasjonen om legemidlet. Derfor er det viktig at pasientene rapporterer inn hvilke bivirkninger de får til Direktoratet for medisinske produkter. Det gjelder også bivirkninger som allerede er nevnt i pakningsvedlegget. 

For den enkelte pasient kan det virke unødvendig å melde fra om bivirkningene de får, men hver eneste melding er viktig fordi det er med på å sikre at pasientene får riktig behandling. 

Det er ikke vanskelig å melde fra om bivirkninger. Du har følgende alternativer:

Alle pasientdata er beskyttet av anonymitet.

 

MAT-NO-NON-2023-00032