hånd som holder glasskule

I Astellas i Norden har vi et pågående samarbeid med helsesektoren, pasientorganisasjoner, politikere og andre relevante interessenter. Dette profesjonelle samarbeidet er avgjørende for vårt arbeid med å sikre tilgang på behandlinger av høy kvalitet i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Vi ser på oss selv som en av bidragsyterne i samfunnet som er med på å endre fremtidens helsetjenester. Vi bidrar med innovative legemidler og legger til rette for gode diskusjoner for å sikre at rett pasient får tilgang på rett medisin til rett tid. Det kan for eksempel være gjennom utdanning, webinarer og møter med ulike interessenter. 

Vi støtter aktiviteter som bidrar til å øke medisinsk og vitenskapelig innsikt samt pasientbehandling innenfor de terapiområdene som Astellas Pharma i Norden arbeider med.

Vårt samarbeide foregår åpent og i henhold til de regler som tar høyde for alle aspekter av forholdet mellom oss og våre samarbeidspartnere.

I Norge er vi medlemmer av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og dermed underlagt legemiddelindustriens bransjeregler som blant annet forplikter oss til å publisere samarbeidene vi har med helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient/interesseorganisasjoner for å sikre åpenhet og transparens rundt vårt samarbeide.

På europeisk nivå er Astellas medlem av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), en non-profit paraplyorganisasjon som samler og representerer et bredt spekter av aktører i legemiddelindustrien i Europa. Les mer om EFPIA her 

 

Helsepersonell- og organisasjoner
EFPIA’s etiske regelverk innebærer at verdioverføringer i form av for eksempel konsulenthonorarer fra legemiddelfirmaer til helsepersonell eller helseorganisasjoner vil bli offentliggjort. Dette initiativet gjelder i hele Europa og dermed også i Norge. Rapporteringen skjer årlig og ble gjennomført for første gang i 2016, basert på utbetalinger i 2015. 
Oversikt over Astellas samarbeid med helsepersonell- og organisasjoner publiseres her.

 

Pasient- og interesseorganisasjoner
Samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner skal skje jf. prinsipper for samarbeid i legemiddelindustriens bransjeregler. Oversikt over Astellas samarbeide med pasient- og brukerorganisasjoner finner du her. 
Oversikt over Astellas samarbeide med pasient- og brukerorganisasjoner finner du her. 

 

MAT-NO-NON-2023-00032