røde kreftceller

Blærekreft er den femte vanligste krefttypen i Europa, og i 2020 ble omtrent 200 000 mennesker diagnostisert med blærekreft.1 I de nordiske landene ble omtrent 8500 mennesker diagnostisert med blærekreft (forekomst 2016–2020).2

Antallet personer som levde med diagnosen på slutten av 2020 (prevalens) var 420 menn og 143 kvinner per 100 000 personer.2 Forekomst og mortalitet har blitt noe redusert i løpet av de siste 10 årene.2

 

Risikofaktorer
Den vanligste risikofaktoren ved blærekreft er røyking. Tobakksrøyking øker risiko, progresjon og utvikling av sykdommen. Kjemikalier fra sigaretter som utskilles i urinen, kan skade slimhinnen i blæren.3 Blærekreft er tre ganger mer vanlig hos menn enn hos kvinner. De fleste som rammes, er 65 år eller eldre.4

 

Symptomer
Tidlige symptomer på blærekreft er blod i urinen (hematuri). Andre symptomer på blærekreft kan være ubehag eller problemer ved vannlating, utmattelse, vekttap og manglende appetitt.4

Dersom du får noen av disse symptomene, eller mistenker at du har blærekreft, skal du kontakte lege.

 

Undersøkelser
Vanlige undersøkelser som foretas ved blærekreft er blant annet fysisk undersøkelse samt cystoskopi som gjør det mulig å undersøke blæren visuelt for å fastslå om det er behov for biopsi eller operasjon. MR- eller CT-undersøkelse kan også benyttes for å finne ut om svulsten har spredd seg utenfor blæreveggen.5

 

Utvikling
Hos noen utvikler blærekreften seg til metastatisk kreft, med spredning til områder utenfor blæren.4, 6 Det finnes en rekke behandlingsalternativer avhengig av sykdomsstadiet og situasjonen til den enkelte pasient.6,7


Referanser
1. International Agency for Research on Cancer https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf (accessed Feb 2023)

2. NORDCAN https://gco.iarc.fr/media/nordcan/factsheets/92/en/countries/0/bladder_and_urinary_tract-280-nordcan_countries-0.pdf (accessed Feb 2023)

3. Arv och Miljö – blåscancerinformation https://blascancerinfo.se/om-blascancer/arv-och-miljo/ (accessed Feb 2023)

4. CANCERFONDEN https://www.cancerfonden.se /om-cancer/cancersjukdomar/urinblasecancer (accessed Feb 2023)

5. Kræftens Bekæmpelse https://www.cancer.dk/blaerekraeft-blaerecancer/ (accessed Feb 2023)

6. EAU Guidelines https://uroweb.org/guidelines/muscle-invasive-and-metastatic-bladder-cancer (accessed Feb 2023)

7. European Medicines Agency. PADCEV Summary of Product Characteristics https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/padcev (accessed February 2023)

 

MAT-NO-NON-2023-00033