Astellas Pharma s.r.o. (“Astellas Česká republika”) je členem asociace European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (“EFPIA”), členem Asociace inovativního a farmaceutického průmyslu (“AIFP”) v České republice.

EFPIA Disclosure Code 2014 (v České republice pojmenovaný Transparentní spolupráce) požaduje po všech členských společnostech dokumentovat a zveřejňovat určité typy Plnění, kterou jsou přímo nebo nepřímo poskytovány Zdravotnickým odborníkům (“HCP”) či Zdravotnickým organizacím (“HCO”).

Astellas Česká republika zveřejňuje Plnění Zdravotnickým odborníkům a Zdravotnickým organizacím v souladu s požadavky EFPIA Disclosure Code, lokálního Etického kodexu a ostatních legálních požadavků jako i požadavků na ochranu osobních údajů (včetně, ale není omezen pouze na směrnice EU o ochraně údajů číslo 95/46 / ES a platnými lokálními právními předpisy).

Náš závazek: Astellas Česká republika je plně odhodlána zajistit větší transparentnost v našem odvětví a posílit důvěru veřejnosti ve vztahy mezi farmaceutickými společnostmi a Zdravotnickými odborníky.

Zveřejnění Plnění je publikováno na lokálních webových stránkách místní asociace – www.transparentnispoluprace.cz

Metodika zveřejnění je uveřejněná na www.astellas.com/eu/sustainability/transparency

MAT-CZ-NON-2023-00013