Obszary Terapeutyczne
Astellas Pharma s.r.o. zaměřuje své aktivity do 4 hlavních terapeutických oblastí: transplantologie, urologie, onkologie, nefrologie.

Pro vyšší kvalitu života ve vašem každodenním životě: Zde představujeme naše nejdůležitější terapeutické oblasti.

Zjistěte více o našich terapeutických oblastech:

NON_2022_0014_CZ