Ve společnosti Astellas znamená slovo Compliance mnohem více než pouhé dodržování předem stanovených pravidel. Znamená to závazek objasnit vlastní postoj a porozumění společnosti k dodržování předpisů jako základu pro každý aspekt jejích obchodních aktivit a neochvějné odhodlání každého zaměstnance dodržovat tento postoj a porozumění jako základní směrnici. V této souvislosti společnost formulovala Kodex chování* skupiny Astellas, který pomáhá zajistit globální dodržování při provádění jejích obchodních aktivit tím, že poskytuje soubor společně sdílených etických norem a standardů dodržování předpisů v rámci celé skupiny.

* Kodex chování

 

Máte-li obavu týkající se skutečného nebo potenciálního porušení zákona, průmyslového kodexu nebo regulační povinnosti, vzneste ji prosím prostřednictvím webové stránky EthicsPoint. EthicsPoint je nezávislá organizace třetí strany, která spravuje hlášení potenciálních nebo známých porušení jménem společnosti Astellas.

MAT-CZ-NON-2023-00013