Úvod

Tyto zásady používání souborů cookie („zásady“) vysvětlují, jak společnost Astellas (dále jen „Astellas“, „my“, „náš/naše“ nebo „nás“) používá soubory cookie a podobné technologie, aby vás rozpoznala, když navštívíte naše webové stránky a jejich subdomény (dále jen „webové stránky“). Vysvětlují, co tyto technologie jsou a proč je používáme, a také vaše práva kontrolovat jejich používání. Úplné podrobnosti o identitě a kontaktních údajích správce webových stránek jsou uvedeny v podmínkách používání.

 

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webové stránky. Soubory cookie jsou široce používány vlastníky webových stránek, aby jejich webové stránky fungovaly nebo aby fungovaly efektivněji a také aby z nich získávali výkazní informace.

 

Jaký typ souborů cookie používáme a proč?

Používáme omezené soubory cookie pro účely uvedené v našem řešení pro správu souborů cookie, ke kterému můžete přistupovat kliknutím na onetrust icon červenou ikonu cookie nebo kliknutím na příslušný odkaz, který je vám k dispozici na našich webových stránkách. Některé soubory cookie jsou vyžadovány z technických důvodů, aby naše webové stránky fungovaly. Takové soubory cookie označujeme jako „nezbytně nutné“. Jiné soubory cookie jsou volitelné a umožňují nám sledovat zájmy našich uživatelů a cílit na ně, abychom zlepšili jejich dojem z našich webových stránek. Třetí strany mohou poskytovat soubory cookie prostřednictvím našich webových stránek pro analýzu a jiné účely.

Konkrétní typy souborů cookie poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek a jejich účely jsou popsány v Centru předvoleb souborů cookie v našem řešení správy souborů cookie, ke kterému se dostanete kliknutím na příslušný odkaz na naší webové stránce.

Nepovinné soubory cookie používáme pouze v případě vašeho předchozího výslovného souhlasu uděleného v našem řešení správy souborů cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat jednoduše tak, že navštívíte centrum předvoleb v našem řešení správy souborů cookie (viz další část). U nezbytně nutných souborů cookie, které nelze deaktivovat, protože jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, vycházíme z našeho oprávněného zájmu provozovat funkčně zabezpečené webové stránky.

 

Jak můžete kontrolovat soubory cookie?

Máte právo se rozhodnout, zda přijmete nebo odmítnete některé nebo všechny soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné. Své předvolby pro soubory cookie můžete kdykoli změnit a svůj předchozí souhlas odvolat pomocí našeho řešení pro správu souborů cookie, ke kterému získáte přístup kliknutím na příslušný odkaz (obvykle dostupný v zápatí našich onetrust icon webových stránek) nebo kliknutím na červenou ikonu cookie na našich onetrust active webových stránkách. Předvolby pak můžete aktualizovat pomocí přepínače k povolení nebo zakázání příslušných kategorií volitelných souborů cookie. Možná bude potřeba stránku obnovit, aby se nastavení projevilo.

Můžete také nastavit nebo upravit ovládací prvky svého webového prohlížeče tak, aby soubory cookie přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete odmítnout nezbytně nutné soubory cookie na našich webových stránkách pomocí nastavení internetového prohlížeče, můžete naše webové stránky stále používat, i když váš přístup k některým funkcím a oblastem našich webových stránek může být omezen. Vzhledem k tomu, že způsoby, kterými můžete soubory cookie odmítnout pomocí ovládacích prvků vašeho webového prohlížeče, se u jednotlivých prohlížečů liší, měli byste navštívit nabídku nápovědy vašeho prohlížeče, kde najdete další informace.

Většina reklamních sítí vám navíc nabízí možnost odhlásit se z cílené reklamy. Pokud se chcete dozvědět více informací, navštivte stránku http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.

 

Jak dlouho uchováváme soubory cookie?

Životnost každého souboru cookie na našich webových stránkách je definována v centru předvoleb v našem řešení správy souborů cookie.

 

Mezinárodní datové přenosy

Informace zaznamenané v souborech cookie mohou být zpřístupněny a zpracovávány v jiných zemích, než je země vašeho bydliště. Astellas provozuje zejména datová centra a servery po celém světě, včetně Japonska a Spojených států, které jsou podporovány technickým personálem umístěným v různých zemích. Také společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran působí po celém světě. To znamená, že když naše webové stránky používají soubory cookie, můžeme je zpracovávat v kterékoli z těchto zemí, které mohou mít zákony na ochranu osobních údajů odlišné od zákonů vaší země (a v některých případech nemusí poskytovat stejnou míru ochrany).

Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněny v souladu s těmito zásadami. Patří mezi ně implementace standardních smluvních doložek pro přenosy osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny, které vyžadují, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje, které zpracovávají, v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. S našimi poskytovateli služeb a s třetími stranami zavádíme podobná vhodná smluvní ochranná opatření.

Další podrobnosti vám na požádání poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže pod položkou „Jak nás můžete kontaktovat“.

 

Jak často budeme aktualizovat tyto zásady používání souborů cookie?

Tyto zásady používání souborů cookie můžeme čas od času aktualizovat, aby pokryly například změny v souborech cookie, které používáme, nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Proto tyto zásady používání souborů cookie pravidelně znovu navštěvujte, abyste byli informováni o našem používání souborů cookie a souvisejících technologií.

Tyto zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány v říjnu 2022.

 

Jak nás můžete kontaktovat a uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv na ochranu údajů (např. přístup, výmaz, úpravu/opravu nebo aktualizaci vašich údajů nebo vznést námitku či omezení zpracování nebo případně požadovat přenositelnost), použijte prosím tento odkaz. Společnost Astellas reaguje na žádosti jednotlivců, kteří chtějí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, v souladu s platnými zákony. Více podrobností naleznete v příslušném oznámení o ochraně osobních údajů, které je umístěno na našich webových stránkách a které je nutné číst ve spojitosti s těmito zásadami používání souborů cookie.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Astellas na tomto kontaktu: [email protected]. Na naše shromažďování a používání souborů cookie máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace vám poskytne místní Úřad pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště.

 

NON_2022_0021_CZ