Veškeré nákupní činnosti podléhají Všeobecným nákupním podmínkám Astellas Europe.

NON_2022_0035_CZ