Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu” (VPOIS) vyplývá ze zákona 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Držitel registračního rozhodnutí je rovněž povinen vhodným způsobem zpřístupnit text Příbalových informací (PIL) humánních léčivých přípravků nevidomým a slabozrakým. V případě této potřeby pište na adresu [email protected]

Název přípravku
(léčivá látka)

Příbalová informace
(PIL)

Souhrn údajů o přípravku
(SmPC)

Na trhu v ČR

Advagraf
(tacrolimusum)

Advagraf 0,5mg

Advagraf 0,5mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

Advagraf 1 mg

Advagraf 1 mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

Advagraf 3 mg

Advagraf 3 mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

Advagraf 5 mg

Advagraf 5 mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

 

Betmiga (mirabegronum)

Betmiga 25 mg

Betmiga 25 mg

ne

tablety s prodlouženým uvolňováním

Betmiga 50 mg

Betmiga 50 mg

ano

tablety s prodlouženým uvolňováním

 

Evrenzo
(roxadustatum)

Evrenzo 20 mg

Evrenzo 20 mg

ano

potahované tablety

Evrenzo 50 mg

Evrenzo 50 mg

ano

potahované tablety

Evrenzo 70 mg

Evrenzo 70 mg

ano

potahované tablety

Evrenzo 100 mg

Evrenzo 100 mg

ano

potahované tablety

Evrenzo 150 mg

Evrenzo 150 mg

ano

potahované tablety

 

Modigraf (tacrolimusum)

Modigraf 0,2 mg

Modigraf 0,2 mg

ano

granule pro perorální suspenzi

Modigraf 1 mg

Modigraf 1 mg

ano

granule pro perorální suspenzi

 

Mycamine
(micafunginum)

Mycamine 50 mg

Mycamine 50 mg

ne

prášek pro infuzní roztok

Mycamine 100 mg

Mycamine 100 mg

ano

prášek pro infuzní roztok

 

Omnic Tocas
(tamsulosini hydrochloridum)

Omnic Tocas 0,4

Omnic Tocas 0,4

ano

tablety s prodlouženým uvolňováním

 

Padcev
(enfortumab vedotin)

Padcev 20 mg

Padcev 20 mg

ne

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Padcev 30 mg

Padcev 30 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

 

Prograf
(tacrolimusum)

Prograf 0,5 mg

Prograf 0,5 mg

ano

tvrdé tobolky

Prograf 1 mg

Prograf 1 mg

ano

tvrdé tobolky

Prograf 5 mg

Prograf 5 mg

ano

tvrdé tobolky

Prograf 5 mg/ml

Prograf 5 mg/ml

ano

koncentrát pro infuzní roztok

 

Urizia
(solifenacini succinas a tamsulosini hydrochloridum)

Urizia 6 mg/0,4 mg

Urizia 6 mg/0,4 mg

ano

tablety s řízeným uvolňováním

 

Vesicare (solifenacini succinas)

Vesicare 5 mg

Vesicare 5 mg

ano

potahované tablety

Vesicare 10 mg

Vesicare 10 mg

ano

potahované tablety

Vesicare 1 mg/ml

Vesicare 1 mg/ml

ano

perorální suspenze

 

Xtandi
(enzatulamidum)

Xtandi 40 mg

Xtandi 40 mg

ne

měkké tobolky

Xtandi 40 mg

Xtandi 40 mg

ano

potahované tablety

Xtandi 80 mg

Xtandi 80 mg

ne

potahované tablety

 

Xospata
(gilteritinibum)

Xospata 40 mg

Xospata 40 mg

ano

potahované tablety

NON_2022_0012_CZ