Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu” (VPOIS) vyplývá ze zákona 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Držitel registračního rozhodnutí je rovněž povinen vhodným způsobem zpřístupnit text Příbalových informací (PIL) humánních léčivých přípravků nevidomým a slabozrakým. V případě této potřeby pište na adresu [email protected]

Název přípravku
(léčivá látka)

Příbalová informace
(PIL)

Souhrn údajů o přípravku
(SmPC)

Na trhu v ČR

Advagraf
(tacrolimusum)

Advagraf 0,5mg

Advagraf 0,5mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

Advagraf 1 mg

Advagraf 1 mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

Advagraf 3 mg

Advagraf 3 mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

Advagraf 5 mg

Advagraf 5 mg

ano

tobolky s prodlouženým uvolňováním

 

Betmiga (mirabegronum)

Betmiga 25 mg

Betmiga 25 mg

ne

tablety s prodlouženým uvolňováním

Betmiga 50 mg

Betmiga 50 mg

ano

 

tablety s prodlouženým uvolňováním

 

Duomox
(amoxicillinum trihydricum)

Duomox 250

Duomox 250

ano

dispergovatelné tablety

Duomox 375

Duomox 375

ano

dispergovatelné tablety

Duomox 500

Duomox 500

ano

dispergovatelné tablety

Duomox 750

Duomox 750

ano

dispergovatelné tablety

Duomox 1000

Duomox 1000

ano

dispergovatelné tablety

 

Eligard
(leuprorelini acetas)

Eligard 7,5 mg

Eligard 7,5 mg

ano

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Eligard 22,5 mg

Eligard 22,5 mg

ano

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Eligard 45 mg

Eligard 45 mg

ano

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

 

Modigraf (tacrolimusum)

Modigraf 0,2 mg

Modigraf 0,2 mg

ano

granule pro perorální suspenzi

Modigraf 1 mg

Modigraf 1 mg

ano

granule pro perorální suspenzi

 

Mycamine
(micafunginum)

Mycamine 50 mg

Mycamine 50 mg

ne

prášek pro infuzní roztok

Mycamine 100 mg

Mycamine 100 mg

ano

prášek pro infuzní roztok

 

Omnic Tocas
(tamsulosini hydrochloridum)

Omnic Tocas 0,4

Omnic Tocas 0,4

ano

tablety s prodlouženým uvolňováním

 

Prograf
(tacrolimusum)

Prograf 0,5 mg

Prograf 0,5 mg

ano

tvrdé tobolky

Prograf 1 mg

Prograf 1 mg

ano

tvrdé tobolky

Prograf 5 mg

Prograf 5 mg

ano

tvrdé tobolky

Prograf 5 mg/ml

Prograf 5 mg/ml

ano

koncentrát pro infuzní roztok

 

Urizia
(solifenacini succinas a tamsulosini hydrochloridum)

Urizia 6 mg/0,4 mg

Urizia 6 mg/0,4 mg

ano

tablety s řízeným uvolňováním

 

Vesicare (solifenacini succinas)

Vesicare 5 mg

Vesicare 5 mg

ano

potahované tablety

Vesicare 10 mg

Vesicare 10 mg

ano

potahované tablety

Vesicare 1 mg/ml

Vesicare 1 mg/ml

ano

perorální suspenze

 

Xtandi
(enzatulamidum)

Xtandi 40 mg

Xtandi 40 mg

ano

měkké tobolky

Xtandi 40 mg

Xtandi 40 mg

ano

potahované tablety

Xtandi 80 mg

Xtandi 80 mg

ne

potahované tablety

 

Xospata
(gilteritinibum)

Xospata 40 mg

Xospata 40 mg

ne

potahované tablety

NON_2019_0016_CZ