Transplantologia
Transplantace orgánů je šancí na „druhý život“.

Společnost Astellas je globálním lídrem v oblasti transplantační medicíny, nabízí imunosupresivní léky používané po transplantaci orgánů, jako jsou ledviny, játra a srdce.

Transplantace je léčebná metoda, při níž je prováděn přenos orgánů nebo tkání, které nahradí nemocí nebo úrazem zničený orgán či tkáň. Pod pojmem transplantace se neskrývá jen chirurgická problematika (tj. operační výkon, při němž se vyjme orgán z těla dárce a následně vloží do těla příjemce a napojí na všechny důležité cévy a související orgány), ale zahrnuje širokou oblast právních norem, získávání orgánů k transplantaci, přípravu příjemců transplantátu, samotný operační výkon, časnou a pozdní pooperační péči o transplantovaného včetně dlouhodobého podávání léků.

Léčivé přípravky společnosti Astellas jsou základem imunosuprese u pacientů po transplantaci orgánů. Astellas bude i nadále hrát klíčovou roli v péči o tuto skupinu pacientů. V budoucnu také hodláme jít za oblast imunosuprese.

Těší nás, že naše podpora výzkumných aktivit a pacientských organizací je přínosná pro celou transplantační komunitu.

Zjistěte více o našich terapeutických oblastech:

NON_2022_0014_CZ