Obchodní strategie společnosti Astellas je založena na třech podstatných prvcích – smyslu, misi a přesvědčení.

Smysl

Poskytováním inovativních a spolehlivých farmaceutických produktů chceme přispívat ke zlepšování zdraví lidí na celém světě.

  • Překonávat hranice v oblasti objevování a využívání potenciálu přírodních věd.
  • Pokračovat v řešení nových náročných úkolů a vytváření inovativních farmaceutických produktů.
  • Přinášet kvalitní produkty a přesné informace a udržet si spolehlivost a důvěryhodnost u zákazníků.
  • Podporovat zdravý životní styl lidí na celém světě.
  • I nadále zářit na poli farmaceutického průmyslu na globální úrovni.

Mise

Udržitelné posilování hodnoty společnosti

  • Společnost Astellas usiluje o navyšování hodnoty společnosti udržitelným způsobem.
  • Společnost Astellas se snaží být pro zúčastněné subjekty, tedy pro zákazníky, akcionáře, zaměstnance a společnost obecně, volbou číslo jedna.
  • Společnost Astellas usiluje o získání důvěry všech zúčastněných subjektů, a tak zvyšuje hodnotu společnosti.

Přesvědčení

Naše „přesvědčení“ jsou vyjádřena v etickém kodexu, který za všech okolností respektujeme. Společnost Astellas je skupinou lidí jednajících v souladu s těmito přesvědčeními.

Silný smysl pro etiku
Svoji obchodní činnost vždy podřizujeme silnému smyslu pro etiku.

Zaměření na potřeby zákazníků
Vždy usilujeme o pochopení potřeb našich zákazníků. Naším cílem je dosažení jejich spokojenosti.

Kreativita
Nespokojíme se se současnými řešeními, ale neustále hledáme inovace vytvářející nové hodnoty.

Konkurenceschopnost
Naše oči zůstávají otevřené dokořán. Jsme tak schopni vytvářet lepší hodnoty rychleji.

Společnost Astellas plní své povinnosti vůči zúčastněným subjektům s ohledem na přísné etické zásady a s aktivní snahou o transparentnost.

MAT-CZ-NON-2023-00013