Pro lepší využití poznatků nejmodernější vědy a technologie a pro objevení nových pohledů, které mají potenciál transformovat to, co známe, a vdechnout život výsledkům vědeckého a výzkumného úsilí, jsme se zavázali různým iniciativám, jako např.:

V rámci iniciativy Network Research System, založené na konceptu „nejlepší věda, nejlepší talent, nejlepší místo“, budujeme partnerství s externími výzkumnými pracovníky a společnostmi. Ty efektivně doplňují naše stávající odborné znalosti a umožňují nám rychlý postup v rámci nových technologií a léčebných oblastí výzkumu, které mohou pomoci více lidem v kratší době.

Iniciativa FASTEN (FAST-Ex-Nex Standards) stanovuje kritéria, díky nimž můžeme optimalizovat alokování zdrojů a získávat nejmodernější poznatky vědy, které nám pomáhají zkrátit trvání výzkumu a vývoje a zvýšit nákladovou efektivnost.

Prostřednictvím těchto iniciativ je společnost Astellas schopna nepřetržitě inovovat, zvyšovat svou schopnost dodávat inovativní léky a neustále prosazovat nové příležitosti.

NON_2019_0014_CZ