Astellas si klade za cíl vytvářet inovativní léčbu pro nemoci s vysokými nenaplněnými medicínskými potřebami prostřednictvím našeho přístupu Focus Area

Pomocí přístupu Focus Area upřednostňujeme naši strategii výzkumu a vývoje ze tří úhlů pohledu:

 

  1. Biologie - jasné mechanismy farmakologického působení s doprovodným vědeckým pokrokem
  2. Modalita – nejlepší způsob podávání pro maximalizaci farmakologických účinků
  3. Onemocnění – rozsáhlé hodnocení nenaplněných lékařských potřeb a tržního prostředí

Tam, kde existují jasné vědecké důkazy a potenciál poskytnout pacientům HODNOTU, optimalizujeme alokaci zdrojů pro prioritní kandidáty, abychom urychlili pokrok od raných vývojových fází.

NON_2022_0010_CZ