claus_266_400.jpg

Ve společnosti Astellas se snažíme proměnit inovativní vědu v hodnotu pro pacienty. Je to étos, který řídí vše, co děláme – a je měřítkem, podle kterého posuzujeme svůj úspěch.

Po vystudování molekulárního biologa jsem začal působit ve farmaceutickému průmyslu. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl pracovat v mnoha rozličných oblastech, a to jak v rámci oddělení Výzkumu a vývoje, tak i General managementu, Sales a marketingu, a to ve všech koutech světa – od Latinské Ameriky, USA, Japonska a Singapuru až po moji stávající vedoucí pozici v rámci Astellas Established Markets, zahrnující Evropu, Austrálii, Kanadu a Spojené království.

Mou inspirací jsou naši zákazníci, a to především chápání jejich potřeb – ať už jsou to pacienti, plátci nebo lékaři – a následně promítnout tyto potřeby do našeho přístupu k podnikání. Naší přirozeností je schopnost sledovat vědu a ponoření se do vysoce inovativních oblastí medicíny, kde jsou potřeby lidí často přehlíženy nebo nedostatečně uspokojovány.

Stavíme na našem dědictví a zkušenostech, díky kterým se můžeme posunout do nových oblastí, včetně zdraví žen a vysoce specializovaných léků, jako je buněčná a genová terapie. To pro nás znamená umístění pacienta do centra každého našeho rozhodnutí, a následně směřovat naše zaměření tam, kde je potřeba velká, ale možností léčby je málo.

„V době, kdy jsou systémy zdravotní péče po celém světě napjaté, roste poptávka po měřitelných výsledcích, které ukazují skutečnou hodnotu inovativní vědy a léků.“

Během pandemie jsme museli inovovat a reagovat na změny ve zdravotnickém prostředí agilním a smysluplným způsobem. Co bylo v této době klíčové, byla schopnost naslouchat. Již brzy jsme si uvědomili, že bude zapotřebí další adaptace, abychom vyhověli měnícímu se tržnímu prostředí a požadavkům a očekáváním našich zákazníků.

K tomu neodmyslitelně patří správná firemní kultura – kultura spolupráce, integrity a týmové práce, která vyrostla z našich japonských kořenů. Tato otevřenost naslouchat, ochota vzájemně se podporovat a oddanost tomu, jak se jako společnost angažujeme, utváří každý aspekt naší práce.

Jsem nadšený, že pokračuji ve své cestě Astellas a že jsem součástí organizace zaměřené na inovace, kde mají zaměstnanci možnost jednat podnikavě a kde se daří partnerství. Zůstali jsme v popředí změn, a přestože stále posouváme hranice, naše hlavní zásady zůstávají nezměněny. Spolupráce a zaměření na zákazníka byly – a budou i nadále – zásadní pro zajištění toho, abychom společně pracovali na stejném cíli: poskytování hodnoty, zlepšování zdravotních výsledků a smysluplné změny pro pacienty, kterým pomáháme.

 Claus Zieler
Prezident, Established Markets

 

NON_2022_0009_CZ