Onkologia
Onkologie je jedním z nejsložitějších oborů medicíny.

I přes značné úsilí a obrovský pokrok zůstává mnoho typů zhoubných nádorových onemocnění neléčeno a budoucnost mnoha pacientů není jasná.

Společnost Astellas v posledních deseti letech vyvinula různé léčivé přípravky určené pro léčbu solidních a hematologických nádorů. Naše onkologické portfolio zahrnuje léky pro léčbu časných i pokročilých stádií rakoviny, kdy cílem léčby je umožnit pacientům co nejdelší přežití bez progrese onemocnění (což znamená: délka života od zahájení léčby do bodu, kdy onemocnění progreduje).

Ve společnosti Astellas neustále pracujeme na rozšiřování našich odborných znalostí v oblasti výzkumu řady protinádorových léčiv. Soustředíme se na výzkum účinných látek, které nabízejí naději u mnoha druhů rakoviny, včetně těch vzácných. V současné době existuje řada účinných látek pro léčbu různých typů rakoviny – např. karcinomu prostaty, leukémie nebo renálního karcinomu v různých fázích vývoje – od základního výzkumu až po fázi klinického vývoje a žádosti o schválení.

Věříme, že klíčem k inovativním léčebným možnostem jsou partnerství. Proto na vývoji spolupracujeme s dalšími farmaceutickými společnostmi a vědeckovýzkumnými ústavy. Pouze spojením odborných znalostí z průmyslu a výzkumu můžeme vytvořit skutečnou přidanou hodnotu pro pacienty.

Zjistěte více o našich terapeutických oblastech:

NON_2022_0014_CZ