Ve společnosti Astellas je způsob, jakým podnikáme, stejně důležitý jako výsledky, jichž dosahujeme. Morální
zásadovost je základem důvěry, které se těšíme u všech zúčastněných subjektů. Naše neustálé zlepšování a úspěch
závisí na každém zaměstnanci jednajícím se smyslem pro etiku a morální kvality.

Jsme organizací, která věří, že proměna inovativní vědy v hodnotu pro pacienty je základní povinností. Právě proto ctíme nejvyšší standardy etiky a morální zásadovosti a každého z našich více než 16.000 zaměstnanců vedeme k dodržování těchto zásad.

NON_2019_0014_CZ