Ve společnosti Astellas je způsob, jakým podnikáme, stejně důležitý jako výsledky, kterých dosahujeme. Bezúhonnost je základem důvěry, kterou máme s našimi akcionáři. Naše neustálé zlepšování a úspěch závisí na tom, aby každý zaměstnanec jednal s nejvyšším smyslem pro etiku a integritu, a především s ohledem na pacienty.

Jsme organizace, která věří, že přeměna inovativní vědy na hodnotu pro pacienty na celém světě je hlavní odpovědností a že řešení nenaplněných lékařských potřeb je výzvou i závazkem. To je důvod, proč jsme oddáni nejvyšším standardům etiky a integrity – principům, které zajišťují, že se budeme společně pohybovat stejným směrem a k dosažení úspěchu, ale zároveň zajistí, že tak budeme činit správným způsobem.

Zastáváme každého z více než 16 000 globálních zaměstnanců, kteří přispívají k našemu zlepšování a úspěchu těchto zásad etiky a integrity, které jsou plně integrovány do naší obchodní filozofie. Tyto principy nás inspirují k tomu, abychom každý den dosáhli úspěchů.

NON_2022_0010_CZ