Společnost Astellas se zavázala poskytovat trvalé vysoce kvalitní lékařské vzdělávací příležitosti, které pomáhají zajistit vhodné klinické použití našich produktů, naplnit vzdělávací potřeby a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty.

Naše kultura je založena na otevřenosti a integritě a neustále se snažíme být důvěryhodným lídrem v neustále se měnícím prostředí zdravotní péče. V souladu s vývojem globálního prostředí, nebude společnost Astellas nadále poskytovat finanční prostředky na vzdělávání přímo jednotlivým zdravotnickým odborníkům (HCP) na účast na kongresech a konferencích, včetně virtuální účasti. Náš konzistentní přístup po celém světě má zásadní význam pro naši celosvětovou pověst a důvěru, kterou sdílíme se zdravotnickými odborníky, pacienty a širší zdravotnickou komunitou.

Uvědomujeme si, že je důležité, aby zdravotničtí odborníci měli přístup k včasným vzdělávacím informacím, které jim pomohou zlepšit péči o pacienty, a proto jsme i nadále odhodláni poskytovat vysoce kvalitní lékařské vzdělávací příležitosti, které pomohou zajistit vhodné klinické používání našich stávajících léků a nových lékařských inovací, naplnit vzdělávací potřeby a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty. Do budoucna bude společnost Astellas přeorientovávat zdroje na další vzdělávací aktivity, o kterých se domníváme, že lépe odrážejí závazek společnosti Astellas vůči celosvětové zdravotnické komunitě a odpovídají měnícím se potřebám zdravotnických odborníků a pacientů.

Společnost Astellas bude i nadále sdílet nová vědecká data a informace o nemocech v různých formátech, které podporují klíčovou roli zdravotnických pracovníků při zlepšování péče o pacienty, včetně:

  • Granty na vzdělávání, taktéž známé jako Independent Medical Education (IME)
  • Symposia, webináře, e-learningy and internetové vzdělávání (zaměřené na onemocnění, léčbu nebo produkty); příkladem jsou satelitní sympozia během kongresu, programy pro přednášející 
  • Sumáře z kongresů
  • Sponzorování vzdělávacích konferencí
  • Preceptorships
  • Granty zdravotnickým organizacím (HCO) na podporu účasti zdravotníků odborníků na kongresech

Společnost Astellas neposkytuje přímé finanční prostředky jednotlivým HCP na účast na místních, regionálních nebo mezinárodních kongresech nebo lékařských setkáních.

 

Granty pro HCO na podporu účasti HCP na kongresech

HCO mohou žádat o finanční granty na podporu účasti HCP na předem určených způsobilých kongresech. HCO musí předložit formulář žádosti o financování grantu a musí být schopny samostatně řídit celý proces bez jakékoli praktické podpory. Prostřednictvím žádosti o grant může být financováno maximálně 10 HCP a společnost Astellas se nesmí nijak podílet na výběru HCP, kteří mají získat podporu na účast na kongresu. HCO musí být jedním z následujících subjektů:

  • Státní nebo veřejně financovaná nemocnice
  • Lékařská společnost nebo sdružení
  • Jiné (univerzita, výzkumná skupina, atd.)

HCO může získat granty na účast na kongresu HCP pouze dvakrát za fiskální rok (duben až březen) pro každou terapeutickou oblast, kterou společnost Astellas podporuje. Seznam předem schválených kongresů a informace o tom, zda bude pro danou akci podporována živá nebo virtuální účast, naleznete zde.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

HCO, které chtějí požádat o grant na podporu účasti HCP na kongresu, musí vyplnit tento formulář a vrátit jej na adresu [email protected]. Po úvodním přezkoumání vaší žádosti, bude vaše žádost předána k posouzení interní grantové komisi společnosti Astellas. Předpokládáme, že rozhodnutí o žádostech může trvat až šest týdnů. Pokud si přejete zkontrolovat stav své žádosti, kontaktujte prosím [email protected].

 

NON_2022_0009_CZ