Společnost Astellas se zavázala poskytovat trvalé vysoce kvalitní lékařské vzdělávací příležitosti, které pomáhají zajistit vhodné klinické použití našich produktů, naplnit vzdělávací potřeby a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty.

Naše kultura je založena na otevřenosti a integritě a neustále se snažíme být důvěryhodným lídrem v neustále se měnícím prostředí zdravotní péče. V souladu s vývojem globálního prostředí, společnost Astellas neposkytuje přímé finanční prostředky jednotlivým zdravotnickým odborníkům (HCP) k účasti na místních, regionálních nebo mezinárodních kongresech nebo lékařských setkáních. Uvědomujeme si, že je důležité, aby zdravotničtí odborníci měli přístup k včasným vzdělávacím informacím, které jim pomohou zlepšit péči o pacienty, a proto jsme i nadále odhodláni poskytovat vysoce kvalitní lékařské vzdělávací příležitosti, které pomohou zajistit vhodné klinické používání našich stávajících léků a nových lékařských inovací, naplnit vzdělávací potřeby a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty.

Společnost Astellas bude i nadále sdílet nová vědecká data a informace o nemocech v různých formátech, které podporují klíčovou roli zdravotnických pracovníků při zlepšování péče o pacienty, včetně:

  • Granty na vzdělávání, taktéž známé jako Independent Medical Education (IME)
  • Symposia, webináře, e-learningy and internetové vzdělávání (zaměřené na onemocnění, léčbu nebo produkty); příkladem jsou satelitní sympozia během kongresu, programy pro přednášející 
  • Sumáře z kongresů
  • Sponzorování vzdělávacích konferencí
  • Preceptorships
  • Granty zdravotnickým organizacím (HCO) na podporu účasti zdravotníků odborníků na kongresech

 

Granty pro HCO na podporu účasti HCP na kongresech

HCO mohou žádat o finanční granty na podporu účasti HCP na předem určených způsobilých kongresech. HCO musí předložit formulář žádosti o financování grantu a musí být schopny samostatně řídit celý proces bez jakékoli praktické podpory. Každý grant musí být určen na jeden kongres a může podpořit registraci maximálně 10 individuálních HCP. Neexistuje žádný minimální počet HCP na žádost o grant. Společnost Astellas se nesmí nijak podílet na výběru zdravotnických pracovníků, aby získali podporu registrace na kongres, a bude se vyhýbat viditelnosti zdravotnických pracovníků, které vybral HCO, pokud to není nezbytné pro účely podávání zpráv o transparentnosti. HCO musí být jedním z následujících subjektů:

  • Státní nebo veřejně financovaná nemocnice
  • Lékařská společnost nebo sdružení

Astellas obecně podporuje HCO, které jsou celostátně uznávány s vlastní profesionální administrativou a formální strukturou řízení, slouží více než 100 aktivním členům a každoročně pořádají setkání pro své členy.

Společnost Astellas nepodporuje zdravotní střediska, všeobecnou praxi/soukromé kliniky, nenárodně uznávané a/nebo asociace a profesionální skupiny vlastněné/provozované HCP.

Primárním záměrem je podpořit platbu registračních poplatků a společnost Astellas bude podporovat granty HCO pro:

  • Virtuální nebo osobní registrace pouze na předem určených mezinárodních/regionálních kongresech. Osobní účast (cestování a/nebo ubytování) na mezinárodních setkáních nemůže být podporována.
  • Virtuální nebo osobní registrace a účast (přiměřené cestování a/nebo ubytování) na domácích (v zemi) kongresech. Jakákoli osobní účast na domácích kongresech je omezena na podporu přiměřené dopravy a ubytování v souladu s POL-AST-8415 Globální politikou pro interakce se zdravotnickými odborníky a zdravotnickými organizacemi.

HCO může získat granty na účast na kongresu HCP pouze dvakrát za fiskální rok (duben až březen) pro každou terapeutickou oblast, kterou společnost Astellas podporuje. Seznam předem schválených kongresů a informace o tom, zda bude pro danou akci podporována živá nebo virtuální účast, naleznete zde.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

HCO, které chtějí požádat o grant na podporu účasti HCP na kongresu, musí vyplnit tento formulář a vrátit jej na adresu [email protected]. Po úvodním přezkoumání vaší žádosti, bude vaše žádost předána k posouzení interní grantové komisi společnosti Astellas. Předpokládáme, že rozhodnutí o žádostech může trvat až šest týdnů. Pokud si přejete zkontrolovat stav své žádosti, kontaktujte prosím [email protected].

 

MAT-CZ-NON-2023-00024