Děkujeme za Váš zájem o Astellas granty pro zdravotnické organizace (HCO) na podporu účasti zdravotníků odborníků (HCP) na kongresech . Provádíme úpravy našich postupů a v tuto chvíli nepřijímáme žádné nové požadavky. Vraťte se prosím na naše stránky po 1. říjnu 2023, kde najdete nové postupy a formuláře.

 

Společnost Astellas se zavázala poskytovat trvalé vysoce kvalitní lékařské vzdělávací příležitosti, které pomáhají zajistit vhodné klinické použití našich produktů, naplnit vzdělávací potřeby a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty.

Naše kultura je založena na otevřenosti a integritě a neustále se snažíme být důvěryhodným lídrem v neustále se měnícím prostředí zdravotní péče. V souladu s vývojem globálního prostředí, nebude společnost Astellas nadále poskytovat finanční prostředky na vzdělávání přímo jednotlivým zdravotnickým odborníkům (HCP) na účast na kongresech a konferencích, včetně virtuální účasti. Náš konzistentní přístup po celém světě má zásadní význam pro naši celosvětovou pověst a důvěru, kterou sdílíme se zdravotnickými odborníky, pacienty a širší zdravotnickou komunitou.

Uvědomujeme si, že je důležité, aby zdravotničtí odborníci měli přístup k včasným vzdělávacím informacím, které jim pomohou zlepšit péči o pacienty, a proto jsme i nadále odhodláni poskytovat vysoce kvalitní lékařské vzdělávací příležitosti, které pomohou zajistit vhodné klinické používání našich stávajících léků a nových lékařských inovací, naplnit vzdělávací potřeby a v konečném důsledku zlepšit péči o pacienty. Do budoucna bude společnost Astellas přeorientovávat zdroje na další vzdělávací aktivity, o kterých se domníváme, že lépe odrážejí závazek společnosti Astellas vůči celosvětové zdravotnické komunitě a odpovídají měnícím se potřebám zdravotnických odborníků a pacientů.

Společnost Astellas bude i nadále sdílet nová vědecká data a informace o nemocech v různých formátech, které podporují klíčovou roli zdravotnických pracovníků při zlepšování péče o pacienty, včetně:

  • Granty na vzdělávání, taktéž známé jako Independent Medical Education (IME)
  • Symposia, webináře, e-learningy and internetové vzdělávání (zaměřené na onemocnění, léčbu nebo produkty); příkladem jsou satelitní sympozia během kongresu, programy pro přednášející 
  • Sumáře z kongresů
  • Sponzorování vzdělávacích konferencí
  • Preceptorships
  • Granty zdravotnickým organizacím (HCO) na podporu účasti zdravotníků odborníků na kongresech

Společnost Astellas neposkytuje přímé finanční prostředky jednotlivým HCP na účast na místních, regionálních nebo mezinárodních kongresech nebo lékařských setkáních.

 

MAT-CZ-NON-2023-00013