Astellas, w dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych, które mają wpływ na ludzi na całym świecie, wykorzystuje swe partnerskie relacje z szerokim kręgiem interesariuszy. Pracujemy również nad tym, by zwiększać stabilność społecznego rozwoju wnosząc nasz wkład poprzez działania na rzecz społeczeństwa, w tym udzielanie pomocy lokalnym społecznościom i postęp medycyny.

Marzec 2022_NON_2022_0010_PL