Astellas, w dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych, które mają wpływ na ludzi na całym świecie, wykorzystuje swe partnerskie relacje z szerokim kręgiem interesariuszy. Pracujemy również nad tym, by zwiększać stabilność społecznego rozwoju wnosząc nasz wkład poprzez działania na rzecz społeczeństwa, w tym udzielanie pomocy lokalnym społecznościom i postęp medycyny.

Lipiec 2021 NON_2021_0015_PL