Charakterystyki Produktów Leczniczych
Informacja o naszych produktach

Advagraf (takrolimus), kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde (0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg)

Asamax (mesalazyna), czopki (250 mg, 500 mg)

Asamax (mesalazyna), tabletki dojelitowe (250 mg, 500 mg)

Betmiga (mirabegron), tabletki o przedłużonym uwalnianiu (25 mg, 50 mg)

Dificlir (fidaksomycyna), tabletki powlekane (200 mg)

Duomox (amoksycylina), tabletki (250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1 g)

Evrenzo (roksadustat), tabletki powlekane (20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 150 mg)

Mycamine (mykafungina), proszek do sporządzania roztworu do infuzji (50 mg, 100 mg)

Omnic 0,4 (tamsulosyny chlorowodorek), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde (0,4 mg)

Omnic Ocas 0,4 (tamsulosyny chlorowodorek), tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, twarde (0,4 mg)

Prograf (takrolimus), kapsułki, twarde (0,5 mg, 1 mg, 5 mg)

Prograf (takrolimus), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (5 mg/ml)

Unidox Solutab (doksycyklina), tabletki (100 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), tabletki (5 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), tabletki (10 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), zawiesina doustna (1 mg/ml)

Xospata (gilterytynib, w postaci fumaranu), tabletki powlekane (40 mg)

Xtandi (enzalutamid), kapsułki miękkie (40 mg)

Xtandi (enzalutamid), tabletki powlekane (40 mg, 80 mg)

Styczeń 2022 NON_2022_0002_PL