Charakterystyki Produktów Leczniczych
Informacja o naszych produktach

Advagraf (takrolimus), kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde (0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg)

Asamax (mesalazyna), czopki (250 mg, 500 mg)

Asamax (mesalazyna), tabletki dojelitowe (250 mg, 500 mg)

Betmiga (mirabegron), tabletki o przedłużonym uwalnianiu (25 mg, 50 mg)

Evrenzo (roksadustat), tabletki powlekane (20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 150 mg)

Mycamine (mykafungina), proszek do sporządzania roztworu do infuzji (50 mg, 100 mg)

Omnic 0,4 (tamsulosyny chlorowodorek), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde (0,4 mg)

Omnic Ocas 0,4 (tamsulosyny chlorowodorek), tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, twarde (0,4 mg)

Padcev (enfortumab wedotyny), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (20 mg, 30 mg)

Prograf (takrolimus), kapsułki, twarde (0,5 mg, 1 mg, 5 mg)

Prograf (takrolimus), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (5 mg/ml)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), tabletki (5 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), tabletki (10 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), zawiesina doustna (1 mg/ml)

Xospata (gilterytynib, w postaci fumaranu), tabletki powlekane (40 mg)

Xtandi (enzalutamid), kapsułki miękkie (40 mg)

Xtandi (enzalutamid), tabletki powlekane (40 mg, 80 mg)

Czerwiec 2022 | NON_2022_0035_PL