Charakterystyki Produktów Leczniczych
Informacja o naszych produktach

Advagraf (takrolimus), kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde (0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg)

Asamax (mesalazyna), czopki (250 mg, 500 mg)

Asamax (mesalazyna), tabletki dojelitowe (250 mg, 500 mg)

Betmiga (mirabegron), tabletki o przedłużonym uwalnianiu (25 mg, 50 mg)

Dificlir (fidaksomycyna), tabletki powlekane (200 mg)

Duomox (amoksycylina), tabletki (250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1 g)

Eligard (octan leuproreliny), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (7,5 mg)

Eligard (octan leuproreliny), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (22,5 mg)

Eligard (octan leuproreliny), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (45 mg)

Forcid (amoksycylina), tabletki/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej (250 mg + 62,5 mg); (500 mg + 125 mg)

Forcid (amoksycylina), tabletki/tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej (875 mg + 125 mg)

Mycamine (mykafungina), proszek do sporządzania roztworu do infuzji (50 mg, 100 mg)

Omnic 0,4 (tamsulosyny chlorowodorek), kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde (0,4 mg)

Omnic Ocas 0,4 (tamsulosyny chlorowodorek), tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, twarde (0,4 mg)

Prograf (takrolimus), kapsułki, twarde (0,5 mg, 1 mg, 5 mg)

Prograf (takrolimus), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (5 mg/ml)

Unidox Solutab (doksycyklina), tabletki (100 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), tabletki (5 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), tabletki (10 mg)

Vesicare (solifenacyny bursztynian), zawiesina doustna (1 mg/ml)

Xospata (gilterytynib, w postaci fumaranu), tabletki powlekane (40 mg)

Xtandi (enzalutamid), kapsułki miękkie, (40 mg)

Xtandi (enzalutamid), tabletki powlekane (40 mg, 80 mg)

NON_2020_0058_PL