Nefrologie

Nefrologia zajmuje się zapobieganiem, diagnozowaniem, terapią i monitorowaniem chorób nerek. W firmie Astellas zajmujemy się medycyną transplantacyjną od ponad 20 lat. Nerki są jednym z najczęściej przeszczepianych narządów. Regularna wymiana poglądów z nefrologami zmusza nas do poszukiwania nowych sposobów leczenia chorób nerek. Poprzez naszą pracę chcemy udostępniać pacjentom innowacyjne rozwiązania naukowe. Dlatego nasze badania koncentrują się przede wszystkim na obszarach, w których istnieje wysoka niezaspokojona potrzeba medyczna. Świadczy o tym nasza praca w dziedzinie nefrologii. Zgodnie z naszą wizją „Changing Tommorow“.

Coraz powszechniejsza Przewlekła Choroba Nerek (PChN)

Na całym świecie rośnie liczba osób cierpiących na Przewlekłą Chorobę Nerek. Obecnie dotyka około jednej na dziesięć osób na całym świecie. Według prognoz PChN będzie piątą najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów do roku 2040, PChN to utrzymująca się ponad 3 miesiące nieprawidłowość budowy lub czynności nerki mające znaczenie dla zdrowia. Liczba osób chorych z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym krwi znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat, a to właśnie te choroby są najczęstszymi przyczynami PChN.

We wczesnych stadiach PChN często i długo przebiega bezobjawowo. Jest to proces stopniowy, który często prowadzi do zauważalnych zaburzeń dopiero po latach. Objawy pojawiają się wraz z postępem choroby i pogorszaniem się czynności nerek. Celem jest opóźnienie dalszej progresji PChN poprzez konsekwentne leczenie choroby podstawowej (cukrzycy, nadciśnienia), której często nie można wyleczyć. Współpraca pacjenta z lekarzem pomaga zapobiegać dalszemu rozwojowi PChN i jej następstw.

Dowiedz się więcej o naszych obszarach terapeutycznych:

Sierpień 2022, NON_2022_0043_PL