Materiały edukacyjne RMP zatwierdzone przez URPL:

1. Eligard 7,5 mg

2. Eligard 22,5 mg

3. Eligard 45 mg

4. Mycamine 50 mg

5. Mycamine 100 mg

6. Xospata 

Luty 2021_NON_2021_0004_PL