GRANTY DLA HCO NA DOFINANSOWANIE UDZIAŁU HCP W KONGRESACH

02.11.2021 r.: Firma Astellas dąży do zapewnienia ciągłej, wysokiej jakości edukacji medycznej, która pomoże zapewnić odpowiednie kliniczne zastosowanie naszych produktów, zaspokoić potrzeby edukacyjne, a w ostatecznym rozrachunku – poprawić jakość opieki nad pacjentami. Będziemy nadal udostępniać nowe dane naukowe i informacje o chorobach w różnych formach, aby wspierać kluczową rolę przedstawicieli zawodów medycznych (HCP – Healthcare Professional) w poprawie opieki nad pacjentami. Do form tych zaliczają się:

  • granty na edukację medyczną, określaną również jako niezależna edukacja medyczna (IME – Independent Medical Education),
  • sympozja, webinaria, e-learning i edukacja internetowa (ukierunkowana na choroby, leczenie lub produkty); przykładem mogą być sympozja satelitarne podczas kongresów, programy dla prelegentów i warsztaty szkoleniowe na temat wyrobów medycznych,
  • materiały z kongresów,
  • sponsorowanie konferencji edukacyjnych,
  • dofinansowanie programów edukacyjnych opracowanych i realizowanych przez organizacje opieki zdrowotnej. 
  • Granty dla organizacji ochrony zdrowia (HCO – Healthcare Organization) na dofinansowanie udziału przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) w kongresach.

Firma Astellas nie zapewnia bezpośredniego finansowania udziału poszczególnych HCP w lokalnych, regionalnych lub międzynarodowych kongresach lub spotkaniach medycznych.

 

Granty dla HCO na dofinansowanie udziału HCP w kongresach

HCO mogą ubiegać się o granty na dofinansowanie udziału HCP w określonych z góry i spełniających kryteria kwalifikacji kongresach. W tym celu HCO musi złożyć wniosek o dofinansowanie i być w stanie samodzielnie zarządzać całym procesem bez żadnego wsparcia. Dofinansowanie w ramach jednego wniosku może objąć maksymalnie 10 HCP, a firma Astellas nie może brać udziału w wyborze osób, których udział w kongresie ma być dofinansowany. HCO musi należeć do jednej z poniższych kategorii:

  • szpital publiczny
  • szpital prywatny mający kontrakt z NFZ
  • towarzystwo lub stowarzyszenie medyczne
  • inne (np. uniwersytet, grupa badawcza).

Prawo do otrzymania dofinansowania udziału HCP w kongresach przysługuje HCO tylko dwa razy w roku (liczonym od kwietnia do marca) w każdym obszarze terapeutycznym wspieranym przez firmę Astellas. Listę zatwierdzonych kongresów oraz informację, czy dofinansowanie dotyczy udziału osobistego czy wirtualnego, można znaleźć tutaj.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

HCO, które chcą ubiegać się o dofinansowanie udziału HCP w kongresie, mogą przesłać zapytanie na adres [email protected] Otrzymają Państwo formularz wniosku o grant, który należy wypełnić i odesłać. Po wstępnej weryfikacji w celu sprawdzenia, czy Państwa organizacja i kongres spełniają kryteria kwalifikowalności, Państwa wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia przez wewnętrzny Komitet Astellas ds. Grantów. Decyzja w sprawie wniosku powinna zostać przyjęta w ciągu sześciu tygodni. Jeśli chcą Państwo sprawdzić status rozpatrzenia swojego wniosku, prosimy o kontakt z [email protected]

Zapraszamy na stronę Astellas Grants, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych możliwości w zakresie edukacji medycznej.

Listopad 2021_NON_2021_0028_PL