Dziękujemy za zainteresowanie dotacjami Astellas dla HCO na wsparcie uczestnictwa w kongresie HCP. Wprowadzamy zmiany w naszych procedurach i obecnie nie przyjmujemy żadnych nowych wniosków. Prosimy o ponowne odwiedzenie naszej strony po 1 października 2023 r., aby zapoznać się z nowymi procedurami i formularzami.

 

Dofinansowanie edukacji medycznej

W trosce o prawidłowe stosowanie naszych produktów, zaspokajanie potrzeb i uzupełnianie braków w zakresie edukacji, a także poprawę opieki nad chorymi, Astellas stara się nieustannie zapewniać różne możliwości wysokiej jakości edukacji medycznej.

Nasza kultura opiera się na otwartości i uczciwości. Firma nieprzerwanie pracuje nad tym, by pozostawać godnym zaufania liderem w stale zmieniającym się świecie opieki zdrowotnej. Od 5 października 2020 r., w związku ze zmianą sytuacji globalnej, Astellas przestanie udzielać bezpośredniego dofinansowania dla indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) na udział w kongresach i konferencjach, również w trybie zdalnym. Przyjęcie takiego samego podejścia na całym świecie ma ogromne znaczenie dla naszej ogólnej reputacji i zaufania, jakim darzą nas przedstawiciele zawodów medycznych, ich pacjenci, a także cała branża opieki zdrowotnej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla opieki nad chorymi ma otrzymywanie aktualnych informacji o możliwościach edukacyjnych przez przedstawicieli zawodów medycznych. W trosce o prawidłowe stosowanie naszych dotychczasowych i nowo opracowywanych leków, zaspokajanie potrzeb i uzupełnianie braków w zakresie edukacji, a także poprawę opieki nad chorymi, staramy się nieustannie zapewniać różne możliwości wysokiej jakości edukacji medycznej. Od tej pory Astellas będzie przeznaczać środki finansowe na inne działania edukacyjne, które naszym zdaniem lepiej odzwierciedlają naszą troskę o światową społeczność ochrony zdrowia oraz spełniają zmieniające się potrzeby przedstawicieli zawodów medycznych i ich pacjentów.

Astellas będzie nadal przekazywać nowe dane naukowe i informacje o chorobach w różnych formatach, aby wspierać przedstawicieli zawodów medycznych w realizacji niezwykle ważnego zadania, jakim jest poprawa opieki nad chorymi. Będą to między innymi:

  • Dofinansowanie edukacji, zwanej również niezależną edukacją medyczną (IME)
  • Sympozja, webinaria, szkolenia zdalne (e-learning) oraz edukacja internetowa (dotyczące chorób, leczenia lub produktów); mogą to być na przykład sympozja satelitarne podczas kongresów, prelekcje i prezentacje produktowe
  • Podsumowania kongresów
  • Sponsorowanie konferencji edukacyjnych
  • Preceptorships (programy mentorskie)
  • Dofinansowanie dla organizacji ochrony zdrowia (HCO) na udział przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) w kongresach

Firma Astellas nie udziela bezpośredniego finansowania indywidualnym HCP na udział w kongresach lub spotkaniach o charakterze edukacji medycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

MAT-PL-NON-2023-00049