Dofinansowanie edukacji medycznej

W trosce o prawidłowe stosowanie naszych produktów, zaspokajanie potrzeb i uzupełnianie braków w zakresie edukacji, a także poprawę opieki nad chorymi, Astellas stara się nieustannie zapewniać różne możliwości wysokiej jakości edukacji medycznej.

Nasza kultura opiera się na otwartości i uczciwości. Firma nieprzerwanie pracuje nad tym, by pozostawać godnym zaufania liderem w stale zmieniającym się świecie opieki zdrowotnej. Od 5 października 2020 r., w związku ze zmianą sytuacji globalnej, Astellas przestanie udzielać bezpośredniego dofinansowania dla indywidualnych przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) na udział w kongresach i konferencjach, również w trybie zdalnym. Przyjęcie takiego samego podejścia na całym świecie ma ogromne znaczenie dla naszej ogólnej reputacji i zaufania, jakim darzą nas przedstawiciele zawodów medycznych, ich pacjenci, a także cała branża opieki zdrowotnej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla opieki nad chorymi ma otrzymywanie aktualnych informacji o możliwościach edukacyjnych przez przedstawicieli zawodów medycznych. W trosce o prawidłowe stosowanie naszych dotychczasowych i nowo opracowywanych leków, zaspokajanie potrzeb i uzupełnianie braków w zakresie edukacji, a także poprawę opieki nad chorymi, staramy się nieustannie zapewniać różne możliwości wysokiej jakości edukacji medycznej. Od tej pory Astellas będzie przeznaczać środki finansowe na inne działania edukacyjne, które naszym zdaniem lepiej odzwierciedlają naszą troskę o światową społeczność ochrony zdrowia oraz spełniają zmieniające się potrzeby przedstawicieli zawodów medycznych i ich pacjentów.

Astellas będzie nadal przekazywać nowe dane naukowe i informacje o chorobach w różnych formatach, aby wspierać przedstawicieli zawodów medycznych w realizacji niezwykle ważnego zadania, jakim jest poprawa opieki nad chorymi. Będą to między innymi:

  • Dofinansowanie edukacji, zwanej również niezależną edukacją medyczną (IME)
  • Sympozja, webinaria, szkolenia zdalne (e-learning) oraz edukacja internetowa (dotyczące chorób, leczenia lub produktów); mogą to być na przykład sympozja satelitarne podczas kongresów, prelekcje i prezentacje produktowe
  • Podsumowania kongresów
  • Sponsorowanie konferencji edukacyjnych
  • Preceptorships (programy mentorskie)
  • Dofinansowanie dla organizacji ochrony zdrowia (HCO) na udział przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) w kongresach

Firma Astellas nie udziela bezpośredniego finansowania indywidualnym HCP na udział w kongresach lub spotkaniach o charakterze edukacji medycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

 

Dofinansowanie dla HCO na udział HCP w kongresach 

HCO mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału HCP we wskazanych, zaakceptowanych przez firmę kongresach. W tym celu HCO musi wysłać formularz wniosku o dofinansowanie oraz być w stanie samodzielnie przeprowadzić cały proces bez praktycznej pomocy. W ramach jednego wniosku o dofinansowanie można otrzymać środki dla maksymalnie 10 HCP, przy czym Astellas nie może w żaden sposób uczestniczyć w wybieraniu HCP, którzy otrzymają dofinansowanie udziału w kongresie. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla następujących HCO:

  • Szpitali państwowych lub publicznych
  • Szpitali prywatnych mających kontrakt z NFZ
  • Towarzystw lub stowarzyszeń medycznych
  • Innych (uczelnie wyższe, grupy badawcze itp.) 

HCO może otrzymać dofinansowanie na uczestnictwo HCP w kongresach dwa razy w roku obrotowym (od kwietnia do marca) w każdym obszarze terapeutycznym wspieranym przez Astellas. Lista zaakceptowanych kongresów oraz informacje o możliwości dofinansowania udziału osobistego lub zdalnego znajdują się tutaj.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

HCO chcące ubiegać się o dofinansowanie udziału HCP w kongresie mogą przesłać zapytanie na adres [email protected]. Otrzymają Państwo wniosek o dofinansowanie, który należy wypełnić i odesłać. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji pod kątem kwalifikowania się HCO i wydarzenia do dofinansowania, złożony wniosek zostanie przekazany do wewnętrznego Komitetu Dofinansowań Astellas w celu rozpatrzenia. Przewidujemy, że podjęcie decyzji w sprawie wniosku kwalifikującego się do dofinansowania może zająć do sześciu tygodni. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić status realizacji złożonego wniosku, prosimy napisać na adres [email protected].

Marzec 2022_NON_2022_0013_PL