Kodeks Przejrzystości

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są by ujawnić wszystkie transfery korzyści takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia.

Astellas jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych („EFPIA”). Kodeks przejrzystości EFPIA 2014  wymaga od wszystkich firm członkowskich dokumentowania i udostępniania świadczeń, przekazywanych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Przedstawicieli Zawodów Medycznych lub Organizacji Ochrony Zdrowia.

Astellas udostępnia wszystkie świadczenia przekazywane Przedstawicielom zawodów medycznych i Organizacjom ochrony zdrowia zgodnie ze swoim zobowiązaniem wynikającym z Kodeksu przejrzystości EFPIA oraz właściwych lokalnych przepisów prawa i kodeksów dobrych praktyk, jak również zgodnie z regulacjami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (włączając w to Dyrektywę EU 95/46/EC).

Nasze zobowiązanie: Astellas w pełni popiera ideę przejrzystości w naszej branży i działania mające na celu zwiększenie zaufania publicznego do relacji, jakie łączą Przedstawicieli zawodów medycznych i firmy farmaceutyczne.

Aby zapoznać się z raportem kliknij TUTAJ

MAT-PL-NON-2023-00037