Country-road.jpg
Kontakt Działania Niepożądane

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego

– jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego

W celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, które wystąpiło w trakcie przyjmowania leku Astellas prosimy o wybranie jednej z poniższych opcji:

  1. Kontakt telefoniczny

Tel. kom: +48 608 44 99 77

Tel: (22) 545 11 11

  1. Listownie, mailowo bądź faksem na adres:

Astellas Pharma Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16C
02-092 Warszawa

E-mail: [email protected]

Fax: (22) 545 11 39

Zgłoszenie pojedynczego przypadku zdarzenia niepożądanego powinno zawierać minimum informacji:

• Inicjały, płeć lub wiek pacjenta, którego zgłoszenie dotyczy.
• Nazwę produktu, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie działania niepożądanego.  (numer serii dla leków biologicznych).
• Opis wywołanego działania niepożądanego.
• Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenie (podpis tej osoby jeśli zgłoszenie nie jest przekazywane drogą elektroniczną). W przypadku osób wykonujących zawód medyczny – adres miejsca wykonywania tego zawodu.

Informacje dotyczące polityki prywatności w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz w udzielaniu informacji medycznej znajdą Państwo tutaj.

Obejrzyj film o zgłaszaniu działań niepożądanych

 

MAT-PL-NON-2024-00010 | Marzec 2024