Wszelkie działania związane z zakupami podlegają Ogólnym Warunkom Zakupów Astellas Europe.

NON_2019_0012_PL