Prace badawczo-rozwojowe (R&D)

Badania i rozwój to sedno naszej działalności. To nie tylko siła napędowa prac, jakie wykonujemy obecnie, lecz także podstawa powodzenia naszych działań w przyszłości, dzięki czemu będziemy w stanie tworzyć nowatorskie terapie, które pomogą kolejnym milionom osób. I z tego właśnie powodu skupiamy swą uwagę na tym, by przekładać nowatorskie badania naukowe w nową wartość dla pacjentów w tych dziedzinach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby medyczne, w których dysponujemy specjalistyczną wiedzą i w których Astellas ma przekonanie, iż innowacje pomogą rozwiązać niektórych z najpilniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych.

NON_2022_0045_PL