Wprowadzenie

W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie („Polityka“) wyjaśniamy w jaki sposób spółka Astellas (dalej „Astellas”, „my”, „nasz” lub „nas”) wykorzystuje pliki cookie oraz podobne technologie do rozpoznania użytkownika, gdy odwiedza on naszą stronę internetową i jej subdomeny („Strona internetowa”). Wyjaśniamy także, czym są te technologie i dlaczego z nich korzystamy oraz jakie są prawa użytkowników do kontrolowania tego, w jaki sposób z tych technologii korzystamy. Pełne dane dotyczące tożsamości i danych kontaktowych administratora Strony internetowej znajdują się w Warunkach korzystania ze strony. 

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli stron internetowych w celu umożliwienia lub usprawnienia ich działania, a także w celu przekazywania informacji na potrzeby sprawozdawczości.

 

Z jakiego rodzaju plików cookie korzystamy i dlaczego?

Korzystamy z ograniczonych plików cookie do celów wymienionych w naszym rozwiązaniu do zarządzania plikami cookie, do którego onetrust icon można uzyskać dostęp, klikając czerwoną ikonę plików cookie   lub odpowiednie łącze dostępne dla użytkownika na naszej Stronie internetowej. Niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej Strony internetowej ze względów technicznych — nazywamy je „absolutnie niezbędnymi” plikami cookie. Inne pliki cookie są opcjonalne i pozwalają nam monitorować zainteresowania naszych użytkowników i zarządzać tymi zainteresowaniami oraz zwiększać wygodę korzystania z naszej Strony internetowej. Podmioty zewnętrzne mogą udostępniać pliki cookie za pośrednictwem naszej Strony internetowej do celów analitycznych i innych. 

Poszczególne rodzaje plików cookie udostępnianych za pośrednictwem naszej Strony internetowej oraz cele, jakim służą, opisano w Centrum preferencji dotyczących plików cookie będącego częścią naszego rozwiązania do zarządzania plikami cookie. Dostęp do tego Centrum preferencji można uzyskać, klikając odpowiednie łącze zamieszczone na naszej Stronie internetowej. 

Opcjonalnych plików cookie używamy tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam uprzedniej wyraźnej zgody na takie działania w ramach naszego rozwiązania do zarządzania plikami cookie. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, odwiedzając Centrum preferencji w naszym rozwiązaniu do zarządzania plikami cookie (patrz następna sekcja). W przypadku absolutnie niezbędnych plików cookie, których nie można dezaktywować, ponieważ są niezbędne do działania naszej Strony internetowej, bazujemy na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci prowadzenia funkcjonalnie bezpiecznej Strony internetowej.

 

W jaki sposób użytkownik może kontrolować pliki cookie?

Użytkownik ma prawo zdecydować, czy zaakceptować lub odrzucić niektóre lub wszystkie pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne. Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie i wycofać udzieloną uprzednio zgodę w dowolnym momencie, korzystając z naszego rozwiązania do zarządzania plikami cookie. Dostęp do niego może onetrust icon uzyskać, klikając odpowiednie łącze (zazwyczaj dostępne w stopce onetrust active naszej strony internetowej) lub czerwoną ikonę plików cookie zamieszczoną na naszej Stronie internetowej. Następnie użytkownik może zaktualizować swoje preferencje za pomocą przełącznika  służącego do włączania lub wyłączania odpowiednich kategorii opcjonalnych plików cookie. Nowe ustawienia mogą wymagać odświeżenia strony. 

Można też ustawić lub zmienić ustawienia przeglądarki, aby akceptować lub odrzucać pliki cookie. W przypadku odrzucenia absolutnie niezbędnych plików cookie na naszej Stronie internetowej za pośrednictwem ustawień przeglądarki użytkownika możliwe jest dalsze korzystanie z tej Strony internetowej, ale dostęp do niektórych jej funkcji i obszarów może być ograniczony. Należy pamiętać, że sposób, w jaki można odrzucić pliki cookie za pośrednictwem przeglądarki, różni się w zależności od przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, trzeba odwiedzić menu pomocy przeglądarki.

Ponadto większość serwisów reklamowych umożliwia rezygnację z reklam spersonalizowanych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices lub http://www.youronlinechoices.com.

 

Jak długo przechowujemy pliki cookie?

Czas wykorzystywania każdego pliku cookie przechowywanego na naszej Stronie internetowej jest określony w Centrum preferencji w naszym rozwiązaniu do zarządzania plikami cookie. 

 

Międzynarodowe transfery danych

Dostęp do informacji zapisanych w plikach cookie można uzyskać z krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika. Informacje te mogą też być przesyłane do takich krajów i w takich krajach przetwarzane. W szczególności Astellas utrzymuje centra i serwery danych na całym świecie, w tym w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Te centra i serwery są obsługiwane przez personel techniczny zlokalizowany w różnych krajach. Ponadto na całym świecie działają też spółki z naszej grupy oraz nasi usługodawcy zewnętrzni i partnerzy. Oznacza to, że gdy nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, możemy te pliki przetwarzać w dowolnym z tych krajów, w których mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych różniące się od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika (i w niektórych przypadkach przepisy te mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony).

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Dane osobowe użytkownika będą chronione zgodnie z niniejszą Polityką. Rzeczone środki obejmują wdrożenie Standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami z naszej grupy. Klauzule te wymagają od wszystkich spółek z naszej grupy ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podobne właściwe umowne środki bezpieczeństwa wdrażamy również u naszych usługodawców zewnętrznych i partnerów. 

Dalsze szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na żądanie, kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych. Jego dane kontaktowe podano pod nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 

Jak często będziemy aktualizować niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie?

Możemy aktualizować niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie, aby przedstawić na przykład zmiany w wykorzystywanych plikach cookie lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Z tego powodu prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie, aby na bieżąco śledzić zasady korzystania przez nas z tych plików oraz powiązanych technologii.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana w październiku 2022 r.

 

Jak się z nami skontaktować i skorzystać ze swoich praw do ochrony danych?

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z przysługujących mu praw do ochrony danych (takich jak prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, do ich usunięcia, sprostowania/skorygowania lub aktualizacji, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, ograniczenia ich przetwarzania lub zażądania ich przeniesienia, tam gdzie ma to zastosowanie), może w tym celu skorzystać z tego łącza. Astellas odpowiada na prośby osób fizycznych, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej Informacji o ochronie prywatności umieszczonej na naszej Stronie internetowej, którą należy przeglądać w połączeniu z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych można zawsze skontaktować się z Inspektorem ochrony danych spółki Astellas, korzystając z następujących informacji: [email protected]. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w swoim kraju zamieszkania.

 

 

Lipiec 2022_NON_2022_0037_PL