Główna Polityka Plików Cookie

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Plików Cookie („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Astellas Pharma Sp. z o.o., administrator danych z siedzibą pod adresem ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa (w dalszej części dokumentu „Astellas”, „my”, „nasz” lub „nas”), wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową www.astellas.com/pl i jej poddomeny oraz witrynę internetową www.astellas-ndl.pl („Witryna”). Ponadto, wyjaśnia ona, czym są te technologie i dlaczego są wykorzystywane, a także opisuje prawa użytkowników w zakresie kontrolowania używania tych technologii.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, gdy odwiedza on witrynę internetową. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli witryn internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania witryn, poprawy efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji.

Pliki cookie wykorzystywane przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku www.astellas.com/pl oraz witryny internetowej www.astellas-ndl.pl) nazywane są „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel witryny internetowej nazywane są „plikami cookie podmiotów trzecich”. Pliki cookie podmiotów trzecich umożliwiają dostarczanie w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne). Podmioty, które wykorzystują pliki cookie podmiotów trzecich, rozpoznają komputer danego użytkownika, gdy jest on używany do uzyskania dostępu do witryny internetowej, o której mowa, oraz gdy jest używany do odwiedzania określonych innych witryn.

Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Własne pliki cookie  oraz pliki cookie podmiotów trzecich używane są z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane z powodów natury technicznej, aby umożliwić funkcjonowanie naszej Witryny; takie pliki cookie nazywamy „ściśle niezbędnymi”. Inne pliki cookie pozwalają śledzić zainteresowania naszych użytkowników oraz kierować do nich odpowiednie treści, aby w ten sposób zwiększyć wygodę korzystania z naszej Witryny. Podmioty trzecie mogą używać plików cookie w ramach naszej Witryny w celach analitycznych oraz innych. Kwestia ta została bardziej szczegółowo opisana poniżej.

Pewne rodzaje własnych plików cookie oraz plików cookie podmiotów trzecich używanych w naszej Witrynie oraz informacje na temat tego, do czego one służą, opisano w poniższej tabeli:

Dla witryny www.astellas.com/pl

Rodzaj pliku cookie Kto wykorzystuje pliki cookie (podmioty trzecie) Jak zaakceptować lub wyłączyć obsługę  plików cookie
Ściśle niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny oraz do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak np. dostęp do zabezpieczonych obszarów. Nie wykorzystywane Pliki te można zaakceptować,  zablokować bądź usunąć, zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z opisem poniżej w części „Jak można kontrolować pliki cookie?”.

 

Należy jednak pamiętać, że te pliki cookie są niezbędne w celu dostarczenia Witryny i w przypadku ich zablokowania lub usunięcia, dostęp użytkownika do usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny może być uniemożliwiony,

Wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie są używane do poprawy i analizy wydajności naszej Witryny, ale nie są niezbędne do korzystania z niej. Te pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są wykorzystywane w formie zagregowanej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny, aby pomóc nam poznać skuteczność naszych kampanii marketingowych albo dostosować naszą Witrynę pod kątem użytkowników. Google Analytics www.google.com/analytics/ Pliki te można zaakceptować, zablokować bądź usunąć zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z opisem poniżej w części „Jak można kontrolować pliki cookie?”.

 

Jeżeli nie wiesz, jak prawidłowo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania bądź usunięcia tych plików cookie, możesz to uczynić  klikając odpowiedni link rezygnacji wyświetlony poniżej:

  • Google

https://support.google.com/accounts/answer/7021629

https://support.google.com/analytics/answer/181881

Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie są używane do poprawy funkcjonalności naszej Witryny, ale nie są niezbędne do korzystania z niej. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą być niedostępne.

 

 

Te pliki cookie mogą także gromadzić informacje, które pomagają nam dostosowywać naszą Witrynę pod kątem użytkowników.

 

Co więcej te pliki cookie mogą być używane do umożliwienia udostępniania interesujących użytkowników stron i treści w naszej Witrynie za pośrednictwem sieci społecznościowych podmiotów trzecich oraz innych witryn internetowych.

YouTube www.youtube.com

 

Vimeo https://vimeo.com

Pliki te można zaakceptować, zablokować bądź usunąć zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z opisem poniżej w części „Jak można kontrolować pliki cookie?”.

 

Jeżeli nie wiesz, jak prawidłowo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania bądź usunięcia tych plików cookie, możesz to uczynić  klikając odpowiedni link rezygnacji wyświetlony poniżej:

  • YouTube (Google)

https://support.google.com/accounts/answer/7021629

 

Dla witryny www.astellas-ndl.pl

Rodzaj pliku cookie Kto wykorzystuje pliki cookie Jak zaakceptować lub wyłączyć obsługę  plików cookie
Ściśle niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny oraz do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak np. dostęp do zabezpieczonych obszarów. Astellas Pharma Sp. z o.o.

 

 

http://www.astellas-ndl.pl/

 

 

Pliki te można zaakceptować,  zablokować bądź usunąć, zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z opisem poniżej w części „Jak można kontrolować pliki cookie?”.

Należy jednak pamiętać, że te pliki cookie są niezbędne w celu dostarczenia Witryny i w przypadku ich zablokowania lub usunięcia, dostęp użytkownika do usług dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny może być uniemożliwiony.

 

Czy w witrynie są używane pliki cookie Flash/lokalne obiekty udostępnione (LSO)?

W naszej Witrynie mogą być także używane tzw. „pliki cookie Flash” (zwane również lokalnymi obiektami udostępnionymi bądź „LSO”) między innymi w celu gromadzenia i przechowywania informacji na temat korzystania przez danego użytkownika z naszych usług, zapobiegania oszustwom oraz w związku z innymi działaniami związanymi z Witryną.

Aby pliki cookie Flash nie były przechowywane na komputerze, można dostosować ustawienia programu Flash Player tak, aby blokować zapisywanie plików cookie Flash. W tym celu należy skorzystać z narzędzi znajdujących się w panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych. Pliki cookie Flash można także kontrolować, przechodząc do panelu Globalne ustawienia przechowywania i postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami (które mogą obejmować instrukcje wyjaśniające, na przykład, w jaki sposób usunąć istniejące pliki cookie Flash, nazywane „informacjami” w witrynie Macromedia, jak zapobiec umieszczaniu LSO na komputerze bez wiedzy użytkownika oraz – w przypadku programu Flash Player 8 i jego nowszych wersji – jak blokować pliki cookie Flash, które nie są dostarczane przez operatora strony, na której użytkownik znajduje się w danej chwili).

Należy mieć na uwadze, że ustawienie programu Flash Player w sposób ograniczający akceptowanie plików cookie Flash może zmniejszyć lub zakłócić funkcjonowanie niektórych aplikacji Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w związku z naszymi usługami lub treściami online.

Jak można kontrolować pliki cookie?

Każdy użytkownik może decydować o tym, czy będzie akceptować pliki cookie, czy nie.

Opcje przeglądarki internetowej można ustawić i zmieniać tak, aby akceptowała lub odrzucała pliki cookie. Należy zwrócić uwagę, że przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają stosowanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje, że chce odrzucać pliki cookie, wciąż może korzystać z naszej Witryny, jednak dostęp do niektórych jej funkcji lub obszarów może być ograniczony. Ponieważ sposób ustawienia zgody na stosowanie plików cookie lub ich zablokowania różni się w zależności od przeglądarki, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w menu pomocy danej przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Swoje preferencje dotyczące plików cookie można ustawić także klikając odpowiednie łącza rezygnacji znajdujące się w tabeli z opisem plików cookie powyżej.

Co więcej większość sieci reklamowych oferuje możliwość rezygnacji z reklam ukierunkowanych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie http://www.youronlinechoices.com.

Jak często aktualizowana jest niniejsza Polityka?

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu odzwierciedlenia zmian dotyczących plików cookie, których używamy, lub z innych względów operacyjnych, prawnych bądź regulacyjnych. Zachęcamy do regularnego odwiedzania niniejszej Polityki, aby być na bieżąco informowanym nt. korzystania przez nas z plików cookie i pokrewnych technologii.

Niniejsza Polityka była ostatnio aktualizowana w dniu 31.03.2017.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Pytania dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie lub innych technologii można kierować na adres [email protected].

NON_2019_0012_PL