Sprzedaż
Sprzedaż

Astellas Pharma Sp. z o.o. (dalej „Astellas”) prowadzi system sprzedaży bezpośredniej do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych dla produktów :
Advagraf® (takrolimus o przedłużonym uwalnianiu),
Betmiga™ (mirabegron), 
Evrenzo (roxadustat),
Prograf® (takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu),
Vesicare® (solifenacyna),
Xtandi (enzalutamid), (dalej „Produkty”).
Partnerem logistycznym odpowiedzialnym za realizację zamówień na Produkty jest Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Informacja dla APTEK OTWARTYCH i PUNKTÓW APTECZNYCH

Składanie zamówień:
E-mail: [email protected] lub
Faks: (71) 784-75-60 ( 24h/dobę ) lub
platforma zakupowa:  www.ezamowienie.pl .
Informacje dotyczące sposobów składania zamówień,  zgłoszenia zapotrzebowania na Produkty:
infolinia Astellas: 801 033 666,
w dni robocze ( pn-pt ) – 8.00 – 16.00, w dni robocze stanowiące święta religijne lub inne okolicznościowe (Wigilia, Sylwester, Wielki Piątek) – 8.00 – 12.00.

Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS), które są dostępne tutaj.
oraz https://www.astellas.com/pl/about/sprzedaz/
Wszystkie pozostałe produkty Astellas dystrybuowane są na dotychczasowych zasadach, zamówienia prosimy składać w hurtowniach farmaceutycznych.

Informacja dla SZPITALI

Sprzedaż Produktów do szpitali odbywa się na dotychczasowych zasadach.
Prosimy o kontakt z hurtowniami farmaceutycznymi.

Informacja dla HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma Sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych dostępne są tutaj.

W związku z wejściem w życie nowelizacji art.36z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. Zmianami) Astellas Pharma Sp. z o.o. niniejszym informuje, że począwszy od 12 lipca 2015 r. wszelkie zamówienia na produkty lecznicze przyjmowane będą drogą elektroniczną i powinny być składane na adres: [email protected]

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub w części, odpowiedź zostanie przekazana zamawiającemu na adres, z którego zostało przekazane zamówienie lub adres wskazany przez zamawiającego. W przypadku braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej (np. wskutek awarii systemu, braku Internetu, przerw w dostawie prądu), Spółka zastrzega sobie prawo zachowania zwykłej formy pisemnej (przesłania odpowiedzi pocztą).

MAT-PL-NON-2023-00037