W firmie Astellas zgodność oznacza znacznie więcej niż tylko przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad. Pociąga to za sobą zobowiązanie do wyjaśnienia własnego stanowiska i zrozumienia firmy w zakresie zgodności z przepisami, jako podstawy każdego aspektu działalności biznesowej oraz zdecydowane zaangażowanie każdego pracownika w przestrzeganie tego stanowiska i zrozumienia jako podstawowej wytycznej. W tym kontekście nasza Firma opracowała Kodeks postępowania Grupy Astellas*, który pomaga nam dbać o zgodność z przepisami w prowadzeniu działalności na całym świecie. Stanowi on zestaw powszechnie podzielanych standardów etycznych i wymagań w zakresie zgodności z przepisami, jakie obowiązują w całej Grupie.

* Kodeks Postępowania Grupy Astellas

 

Jeśli masz podejrzenia związane z faktycznym lub potencjalnym naruszeniem prawa, kodeksu branżowego lub obowiązku regulacyjnego, zgłoś je za pośrednictwem strony internetowej EthicsPoint. EthicsPoint jest niezależną firmą zewnętrzną, która na zlecenie Astellas zarządza zgłaszaniem potencjalnych lub istniejących naruszeń.

 

MAT-PL-NON-2023-00037