Dla Astellas zgodność z przepisami to znacznie więcej, niż tylko przestrzeganie z góry ustalonych zasad. To zobowiązanie do tego, by objaśniać stanowisko Firmy i rozumieć, że zagadnienie zgodności z przepisami stanowi fundament naszej działalności we wszystkich jej aspektach oraz niezachwiane zobowiązanie każdego z pracowników, by jako podstawową wytyczną traktować obowiązek kierowania się takim rozumieniem i takim stanowiskiem. W tym kontekście nasza Firma opracowała Kodeks postępowania Grupy Astellas*, który pomaga nam dbać o zgodność z przepisami w trakcie prowadzenia naszej działalności na całym świecie, stanowiąc zestaw powszechnie podzielanych norm etycznych i wymagań w zakresie zgodności z przepisami, jakie obowiązują w całej Grupie.

 

Jeśli masz podejrzenia związane z faktycznym lub potencjalnym naruszeniem prawa, kodeksu branżowego lub obowiązku regulacyjnego, zgłoś je za pośrednictwem strony internetowej EthicsPoint. EthicsPoint jest niezależną firmą zewnętrzną, która na zlecenie Astellas zarządza zgłaszaniem potencjalnych lub istniejących naruszeń.

 

Marzec 2022_NON_2022_0013_PL