Pięć obszarów zarządzania w zakresie Społecznej Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Astellas ustaliła pięć obszarów zarządzania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu: Działalność biznesowa, Pracownicy, Społeczeństwo, Środowisko i Zgodność z przepisami. Zwłaszcza w dziedzinie zgodności z przepisami, przyjmujemy szeroki punkt widzenia, uwzględniający nie tylko przepisy prawa i inne obowiązujące regulowania, lecz także obowiązek prowadzenie działalności naszej Firmy w sposób zgodny z najwyższymi standardami etycznymi. Uznajemy to za fundament wszelkich naszych działań.

Działania z zakresu CSR w pięciu obszarach

Lipiec 2021 NON_2021_0015_PL