Astellas Pharma s.r.o. je součástí celosvětově působící společnosti Astellas Pharma Inc., která patří mezi 20 předních světových farmaceutických korporací. Astellas zaměstnává přibližně 15,000 lidí po celém světě, jejichž posláním je zlepšování života díky spolehlivým a inovativním farmaceutickým produktům.

Astellas Pharma vznikla v roce 2005 fúzí společností Yamanouchi a Fujisawa. Obě tyto společnosti si po dobu svého samostatného působení vybudovaly ve vybraných terapeutických oblastech skvělou pověst zejména díky vysoké kvalitě, účinnosti a bezpečnosti svých originálních léčivých přípravků, a svým spojením tak vytvořily pevný základ pro společnost s vysokou úrovní výzkumu a vývoje a trvalým růstem na světovém farmaceutickém trhu.

Mezi klíčové terapeutické oblasti Astellas Europe patří transplantologie, urologie a léčba infekčních onemocnění. Astellas se rovněž zavázala k dalšímu rozvoji svého portfolia, konkrétně v terapeutické oblasti onkologie a s ní souvisejících dosud nenaplněných potřeb.

Astellas Europe, s centrálou nedaleko Londýna, zaměstnává téměř 3,800 lidí a vedle 21 prodejních sesterských společností po celé Evropě, státech CIS a v Jižní Africe má rovněž 14 evropských propagačních center, tři výrobní závody a jedno středisko pro výzkum a vývoj (R&D).

Prostřednictvím společnosti Astellas Pharma International, příslušných držitelů licencí a distributorů, zodpovídá Astellas Pharma Europe také za prodej a rozšiřování svých obchodních aktivit v důležitých a rostoucích regionech na Blízkém východě a v Africe.

Astellas Global Code of Conducts

Astellas Global Policies

NON_2019_0013_CZ