Fundamentem wszelkich działań, jakie podejmujemy w Astellas, jest zaangażowanie na rzecz tworzenia lepszej przyszłości.

Astellas Pharma EMEA działa w 40 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, i jest regionalnym oddziałem Astellas Pharma Inc z siedzibą w Tokio.

Europa to światowe centrum doskonałości w dziedzinie opieki medycznej, a Astellas z zaangażowaniem wspierania EMEA podejmując współpracę z lokalnymi władzami, by pacjenci mogli odnosić korzyść, dzięki naszym lekom.

Centrala Astellas EMEA dostarcza specjalistycznej wiedzy niezbędnej do tego, by nasze programy badawcze i leki spełniały wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach, w których żyją lekarze i pacjenci – i w których istnieją działające na ich rzecz organizacje medyczne i organa regulacyjne.

Naszą nadzieją jest zmieniać jutro. Podnosić jakość życia mężczyzn, kobiet i dzieci, dzięki dostarczaniu nowatorskich leków w tych dziedzinach opieki medycznej, w których istnieje pilna potrzeba zapewnienia skuteczniejszych terapii. Biorcy przeszczepów, pacjenci walczący z rakiem, osoby cierpiące na zagrażające życiu infekcje – to tylko niektórzy z pacjentów, którym staramy się pomagać obecnie i będziemy pomagać w przyszłości, dzięki naszej determinacji i skupieniu uwagi na tym, by przekładać nowatorskie badania naukowe w rozwiązania medyczne.

Hasło CHANGING TOMORROW™ to etos, którym kierujemy się we wszystkich naszych działaniach oraz miernik naszego sukcesu.