• Όραμα και Στρατηγική

    Στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στην υγειονομική περίθαλψη για να μετατρέψουμε την καινοτόμο επιστήμη σε αξία για τους ασθενείς…

  • Κλινικές Δοκιμές

    Η Astellas έχει δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο για την γνωστοποίηση πληροφοριών από τις κλινικές μελέτες των οποίων είναι χορηγός…

NON_2019_0013_GR