Θεραπευτικές Κατηγορίες
Η Astellas Pharma εστιάζει σε τέσσερις θεραπευτικές κατηγορίες: Ογκολογία, Ουρολογία, Μεταμόσχευση και Λοιμώξεις.

Η Astellas είναι αφοσιωμένη στο να μετατρέπει την επιστημονική καινοτομία σε ιατρικές λύσεις που αποφέρουν αξία και ελπίδα στους ασθενείς παγκοσμίως, καλύπτοντας ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και εστιάζοντας πρωτίστως στις θεραπευτικές περιοχές της ογκολογίας, της ουρολογίας, των λοιμώξεων και της μεταμόσχευσης, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες θεραπευτικές κατηγορίες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θεραπευτικές μας κατηγορίες:

NON_2019_0011_GR