Οδηγός της Astellas Pharma για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

Η Astellas Pharma σχεδιάζει / δημιουργεί ιστοτόπους λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα, ώστε να διασφαλίσει ευκολία στη χρήση για όσο το δυνατό περισσότερους επισκέπτες.

 

Τι είναι η προσβασιμότητα;

Προσβασιμότητα σημαίνει ότι οποιοσδήποτε επισκέπτεται τον Ιστότοπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται και να χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα και τις υπόλοιπες λειτουργίες του χωρίς προβλήματα. Συγκεκριμένα, η λέξη χρησιμοποιείται ώστε να εννοεί αν ο Ιστότοπος είναι φιλικός προς τους ηλικιωμένους χρήστες και τους χρήστες με σωματική αναπηρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν επισκέπτονται Ιστοτόπους.

 

Η έννοια της προσβασιμότητας για την Astellas Pharma

H Astellas Pharma, παρέχοντας συνταγογραφούμενα φάρμακα, πιστεύει ότι αποτελεί μέρος της κοινωνικής ευθύνης της να δημιουργήσει έναν Ιστότοπο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν εύκολα οι ασθενείς, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, ο οποίος θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες.
Η εταιρία μας είναι πιστή στην επιχειρηματική της φιλοσοφία (λόγος ύπαρξης), δηλ. «να συνεισφέρει στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων ανά τον κόσμο, παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα». Επίσης κατανοούμε ότι για την πρακτική εφαρμογή αυτής της επιχειρηματικής φιλοσοφίας, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα για τους επισκέπτες στον ιστότοπο που χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με νόσους, καθώς και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με την Astellas Pharma.

 

Εξετάζοντας το ζήτημα της προσβασιμότητας

Σύμφωνα με τις παραπάνω έννοιες, η Astellas Pharma έχει συντάξει έναν πρωτότυπο οδηγό προσβασιμότητας για το διαδίκτυο, ο οποίος βασίζεται στις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες (*1). Όλο το προσωπικό που ευθύνεται για τη δημιουργία υλικού στο διαδίκτυο θα σχεδιάζει και θα δημιουργεί το υλικό, και θα υλοποιεί τη λειτουργία και θα πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο της προσβασιμότητας με βάση αυτόν τον οδηγό. (*2)
Παρόλο που ο Ιστότοπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ήδη κάποιο υλικό που έχει δημιουργηθεί πριν από τη σύνταξη του οδηγού, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε αυτό το υλικό σταδιακά. Στοχεύουμε διαρκώς στο να παρέχουμε έναν ιστότοπο πιο φιλικό προς τον χρήστη στο μέλλον. Όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος αυτής της Δήλωσης Απορρήτου.

*2 Περιβάλλον λειτουργιών
• OS / Πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό: Περιβάλλον χρήσης > OS·Πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό
• Προσβασιμότητα στα χρώματα: Αναλυτής αντίθεσης χρώματος

Συγκεκριμένα, στόχος μας η συμμόρφωση επιπέδου Α με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 (WCAG) εκδ. 2.0:

 

 

Αρχή 1: Αντιληπτό περιεχόμενο

Οδηγία 1.1 Εναλλακτικά κειμένου:

1.1.1 Περιεχόμενο χωρίς κείμενο

Οδηγία 1.2 Μέσα εξαρτώμενα από το χρόνο:

1.2.1 Ήχος μόνο και βίντεο μόνο (προεγγεγραμμένα):

1.2.2 Λεζάντες (προεγγεγραμμένες)

1.2.3 Ηχητικές περιγραφές ή εναλλακτικές εκδόσεις μέσων (προεγγεγραμμένα):

Οδηγία 1.3 Προσαρμόσιμο:

1.3.1 Πληροφορίες και Σχέσεις

1.3.2 Αλληλουχία με νόημα:

1.3.3 Αισθητηριακά Χαρακτηριστικά:

Οδηγία 1.4 Διακριτό:

1.4.1 Χρήση Χρώματος:

1.4.2 Έλεγχος Ήχου:

Κλείστε τη σελίδα

Αρχή 2: Λειτουργικό περιεχόμενο

Οδηγία 2.1 Προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου:

2.1.1 Πληκτρολόγιο

2.1.2 Χωρίς Πληκτρολόγιο

Οδηγία 2.2 Επαρκής Χρόνος:

2.2.1 Ρυθμιζόμενος χρόνος απόκρισης:

2.2.2 Παύση, Διακοπή, Απόκρυψη

Οδηγία 2.3 Πρόληψη κρίσεων επιληψίας:

2.3.1 Τρία φλας ή κατώτερο όριο

Οδηγία 2.4 Δυνατότητα πλοήγησης:

2.4.1 Παράκαμψη Μπλοκ

2.4.2 Σελίδες με Τίτλο

2.4.3 Σειρά Εστίασης

2.4.4 Σκοπός Συνδέσμου (στο πλαίσιο εφαρμογής)

Κλείστε τη σελίδα

Αρχή 3: Κατανοητό περιεχόμενο

Οδηγία 3.1 Ευανάγνωστο περιεχόμενο:

3.1.1 Γλώσσα της Σελίδας

Οδηγία 3.2 Προβλέψιμο περιεχόμενο:

3.2.1 Στην εστίαση

3.2.2 Στην εισαγωγή δεδομένων

Οδηγία 3.3 Βοήθεια στην εισαγωγή δεδομένων:

3.3.1 Προσδιορισμός Σφάλματος

3.3.2 Ετικέτες ή Οδηγίες

Κλείστε τη σελίδα

Αρχή 4: Εύρωστο περιεχόμενο

Οδηγία 4.1 Συμβατό:

4.1.1 Συντακτική Ανάλυση

4.1.2 Όνομα, Ρόλος, Τιμή

Κλείστε τη σελίδα

NON_2020_0006_GR