• Όραμα και Στρατηγική

    Στην πρώτη γραμμή των αλλαγών στην υγειονομική περίθαλψη για να μετατρέψουμε την καινοτόμο επιστήμη σε αξία για τους ασθενείς…

  • Κλινικές Δοκιμές

    Η Astellas έχει δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο για την γνωστοποίηση πληροφοριών από τις κλινικές μελέτες των οποίων είναι χορηγός…

  • Κοινωνική Υπευθυνότητα σε Πέντε Τομείς

    H Astellas έχει ορίσει πέντε τομείς αναφορικά με τη διοίκηση που σχετίζεται με την ΕΚΕ: Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εργαζόμενοι, Κοινωνία, Περιβάλλον και Συμμόρφωση…

NON_2019_0013_GR