Astellasilla inkluusio on tärkeää. Tarvitsemme rehellisiä ja suvaitsevaisia ihmisiä, jotka uskaltavat olla omia itsejään. Tarvitsemme ihmisiä, jotka arvostavat moninaisuutta ja tuntevat olonsa kotoisaksi yrityksessä, jossa eettinen toiminta sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu asetetaan etusijalle. 

Moninaisuuden oikeudenmukaisuuden ja inkluusion filosofiamme perustuu seuraaviin:

 

Sitoutuneisuus
Kun ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti ja heitä arvostetaan heidän itsensä ja heidän osaamisensa vuoksi, he uskaltavat kertoa mielipiteensä ja tuoda esiin rohkeitakin ideoita.

 

Moninaisuus
Organisaatioilla, joissa monimuotoisuus ulottuu kaikille tasoille toimitusketjua myöten, on paremmat edellytykset ymmärtää potilaita ja heidän tarpeitaan ja edistää kestävyyttä sen kaikissa muodoissa.

 

Oikeudenmukaisuus
Yhteistyön esteet vähenevät, kun ihmiset otetaan huomioon ainutlaatuisina yksilöinä. Kun työntekijät tuntevat tulevansa nähdyiksi ja heidän tarpeisiinsa vastataan, edistetään työyhteisön ja yksilöiden hyvinvointia, mikä nostaa myös suoritustasoa.

 

Inkluusio
Ympäristössä, jossa inklusiivisuus on itsestäänselvyys, vallitsee psykologinen turvallisuus - tunne yhteenkuuluvuudesta ja toimintakyvystä. Tällaisessa ympäristössä ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja yhteistyö on tehokasta ja antoisaa samoin kuin syntyvät innovaatiot. Ennen kaikkea inklusiivisessa ympäristössä tapahtuu arvon luomista.

Lisätietoa lähestymistavastamme moninaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja inkluusioon on Astellasin kansainvälisellä sivustolla.

Jos Astellas Nordic kiinnostaa sinua työnantajana, katso avoimet työpaikat.

 

 

MAT-FI-NON-2023-00040 12.2023