Potilaat ovat meille aina etusijalla. Haluamme luoda lisäarvoa potilaille ja mahdollistaa hyvän elämänlaadun heille ja heidän omaisilleen kaikessa toiminnassamme. Sen vuoksi Astellas on sitoutunut joka päivä kehittämään ja tarjoamaan lääkkeitä, jotka eivät vain pidennä potilaiden elämää vaan myös parantavat potilaiden elämänlaatua. 

Painopistealueitamme ovat onkologia, urologia, nefrologia ja elinsiirrot. Samaan aikaan teemme innovatiivista tutkimusta ja edistämme uusia terapia-alueita, etenkin sellaisia, joissa on vielä täyttämättömiä lääketieteellisiä tarpeita. 

Keskitymme kaikissa vaiheissa – laboratoriosta aina kliiniseen vaiheeseen ja potilaisiin asti – tieteeseen, joka tarjoaa oikeaa lisäarvoa, vaalimme parasta osaamista ja kehitämme elämää muuttavia ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Lue lisää tutkimuksesta ja innovaatioista

Yhteistyö tarkoituksenmukaisten sidosryhmien kanssa pohjoismaisten potilaiden auttamiseksi on myös yksi painopisteistämme. Lue lisää siitä, miten teemme yhteistyötä.

 

Pääsy hoidon piiriin
Potilaskeskeisyys tarkoittaa myös tietoisuutta siitä, että monilla ihmisillä maailmassa on esteitä saada tarvitsemiaan hoitoja. Esteet voivat olla mitä tahansa hoitovaihtoehtojen puutteesta rajallisiin taloudellisiin resursseihin ja tiedonkulun kuiluihin. 

Astellas on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin mukaan lukien tavoitteeseen 3 eli terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseen.

Lisätietoa Astellas Pharman aloitteista on saatavana kansainvälisellä sivustollamme Access to Health.

 

 

MAT-FI-NON-2023-00036 12.2023