Työntekijöitä kokoamassa palapeliä

Kaiken toimintamme kulmakivi on potilaiden tarpeet ja heidän hyvinvointinsa. Haluamme tarjota potilaille ja heidän läheisilleen toivoa valoisammasta huomisesta. 

Astellas Pharma a/s (Suomi, Norja, Ruotsi ja Tanska) on Astellas Internationalin tytäryhtiö, joka markkinoi reseptilääkkeitä. Olemme erikoistuneet neljään terapia-alueeseen: syöpätaudit, urologia, elinsiirrot ja nefrologia. 

Meillä on Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa 100 työntekijää, jotka arvostavat monimuotoisuutta, ja joille yhtiön eettinen toiminta sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuu ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Pohjoismainen konttorimme sijaitsee Kööpenhaminassa, minkä lisäksi meillä on toimistot Suomessa ja Norjassa. 

 

Edistämme terveydenhuoltoa Pohjoismaissa
Tavoitteemme on terveydenhuollon edistäminen Pohjoismaissa tarjoamalla innovatiivisia ja luotettavia lääkevalmisteita. Teemme yhteistyötä tutkijoiden, korkeakoulujen, kansallisten toimielinten, viranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Osallistumme erilaisiin hankkeisiin, kuten datan luomiseen ja tutkimusyhteistyöhön, ja tuemme lääkäreiden ja potilasyhdistysten koulutustoimintaa.

 

Toimimme vastuullisesti
Päivittäisellä päätöksenteollamme voi olla joko suoria tai välillisiä vaikutuksia potilaiden hyvinvointiin. Tämän vuoksi toimintaamme ohjaavat eettiset ohjeemme.

 

MAT-FI-NON-2023-00036 12.2023