Läpinäkyvä lasipallo, jota pidetään lehtipuun edessä

Pohjoismaissa Astellas tekee jatkuvaa yhteistyötä terveydenhuollon, potilasyhdistysten, poliitikkojen ja muiden oleellisten sidosryhmien kanssa. Tämä ammatillinen vuoropuhelu on tärkeää työllemme, jotta voimme varmistaa laadukkaiden hoitojen saatavuuden Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Pidämme itseämme yhtenä yhteiskunnan sidosryhmänä, joka muuttaa osaltaan terveydenhuollon tulevaisuutta. Tarjoamme innovatiivisia lääkkeitä ja mahdollistamme keskusteluja, joilla varmistetaan, että oikea potilas saa oikeaa lääkehoitoa oikeaan aikaan. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi koulutuksen, webinaarien ja sidosryhmätapaamisten muodossa. 

Kaikki yhteistyö tapahtuu läpinäkyvästi ja sovellettavien sääntöjen ja lainsäädännön puitteissa. 

Tuemme toimia, joilla kehitetään lääketieteellistä ja tieteellistä osaamista ja potilaiden hoitoa niillä terapia-alueilla, joilla Astellas Pharma Nordic toimii.

 

Potilasyhdistykset
Lääketeollisuudella ja potilasyhdistyksillä on paljon yhteisiä tavoitteita. Tällaisia ovat erityisesti potilaiden kanssa käytävät vuoropuhelut uusista hoitomahdollisuuksista ja odotuksista, joita ne potilaissa herättävät.
Yhteistyö potilasyhdistysten kanssa: klikkaa tästä raporttiin.

 

Sairaalat ja terveydenhuollon ammattilaiset
Lääkeyhtiöiden ja sairaaloiden välisessä yhteistyössä on noudatettava erittäin tiukkoja eettisiä sääntöjä. Lääketeollisuus ry on laatinut selkeät eettiset ohjeet, jotka takaavat lääketeollisuuden ja sairaaloiden välisen riippumattomuuden.
Astellas noudattaa näitä eettisiä ohjeita ja toimii avoimesti myöntäessään sairaaloille lahjoituksia ja tukia.

Viime vuosien lahjoitukset ja tuet sairaaloille: klikkaa tästä  raporttiin. Luettelo sisältää myös terveydenhoitoalan ammattilaiset.
Katso tästä Astellasin yhteistyökumppanit ympäri maailmaa: klikkaa tästä raporttiin.
 

MAT-FI-NON-2023-00036 12.2023