neuron-header.jpeg


White Paper

Tämä pohjoismainen vaihdevuosia käsittelevä ”Nordic Menopause White Paper” kokoaa yhteen ja esittää yleiskatsauksen vaihdevuosia koskevasta nykytiedosta, käsityksistä ja aloitteista Pohjoismaissa (Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja). Tavoitteena on tunnistaa puutteita sekä keskittyä mahdollisuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin. Nämä voivat osaltaan innostaa sekä käynnistää yhteiskunnallisia ja poliittisia toimia.

Lue koko raportti.

 

 

 

Vaihdevuodet ja työkyky
Vaihdevuodet ja työkyky on luettelo ehdotuksista ja ideoista tarkoituksenaan lisätä ymmärrystä vaihdevuosien vaikutuksesta naisten toimintakykyyn työelämässä. Kirjanen perustuu pyöreän pöydän keskusteluihin sekä ”Nordic Menopause White Paperiin”.

Lue koko raportti.

 

 

 

Vaihdevuosien alkaminen
Vaihdevuosien alkaminen on naisen elämässä luonnollinen vaihe, jolloin hormonitasot alkavat laskea ja kuukautiset vähitellen loppuvat. Kuukautiset loppuvat yleensä 45–55 vuoden iässä. Menopaussista puhutaan, kun viimeisistä kuukautisista on kulunut 12 kuukautta1-3. Menopaussi tapahtuu keskimäärin 51 vuoden iässä2. Vaihdevuosien koko prosessista käytetään joskus nimitystä klimakterium, ja se käsittää ajan ennen menopaussia, sen aikana ja sen jälkeen4.

 

Vaihdevuosien alkaminen vaikuttaa naisiin eri tavoilla
Suomessa on lähes 700.000 40–65-vuotiasta naista5. Naiset ovat erilaisia, ja sama koskee vaihdevuosiin mahdollisesti liittyviin oireisiin. Lisäksi useat tekijät vaikuttavat siihen, millaisina oireet koetaan. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset sairaudet, etninen tausta ja mielenterveys6,7.

 

Kuumat aallot tai yöhikoilu (vasomotoriset oireet)
Jopa 80 %:lla kaikista naisista esiintyy vasomotorisia oireita, mikä on lääketieteellinen termi kuumille aalloille ja yöhikoilulle7-9.

Kuuma aalto on äkillinen ja voimakas lämmön tunne kasvoissa, kaulalla ja rinnassa, ja siihen voi liittyä hikoilua, ihon punoitusta, vilunväristyksiä ja sydämentykytystä8.

Yöhikoilulla tarkoitetaan nukkuessa esiintyviä kuumia aaltoja8.

Lue vasomotorisista oireista: Vasomotoriset oireet (mikäonvmo.fi)

 

Muut oireet
Myös muut oireet, kuten unihäiriöt, migreeni, mielialan vaihtelu, aivosumu (muistiongelmat tai keskittymisvaikeudet) ja erilaiset fyysiset muutokset, kuten aineenvaihdunnan muutokset ja painon nousu, nivelkivut sekä ihon ja hiuksien muutokset, ovat yleisiä7.

Keskustele lääkärin kanssa, jos vaihdevuosien alkamisvaiheen oireet vaivaavat sinua.

 

Astellasin tarjoama apu
Astellas tarjoaa aiheeseen liittyvää tietoa vaihdevuosista kärsiville naisille.

 

Lähdeviitteet:
1. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:1-21.
2. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Käytetty 7. heinäkuuta 2023.
3. WHO, World Health Organization. Menopause. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause#:~:text=Most%20women%20experience%20menopause%20between%20,natural%20part%20of%20biological%20ageing. Tarkistettu 22.11.2023
4. Tiitinen A. Vaihdevuodet. Lääkärikirja Duodecim 27.9.2022 https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00179 Tarkistettu 19. maaliskuuta 2024
5. www.nordicstatistics.org
6. Richard-Davis G, Wellons M. Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. Semin Reprod Med 2013;31(5):380-386.
7. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215
8. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:43-55.
9. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.

 

 

MAT-FI-NON-2024-00028 06.2024