Tuulivoimala pellolla auringonnousussa

Astellas Pharman eettiset ohjeet kuvastavat pyrkimystämme toimia aina tiukimpien eettisten standardien mukaan. Me noudatamme ohjeita yksilötasolla, yhdessä ja maailmanlaajuisesti.

Lainsäädäntö asettaa toiminnalle ulkoisia rajoitteita. Etiikka taas asettaa sisäisiä rajoitteita. Astellas haluaa täyttää vaativimmatkin odotukset sekä lainsäädännön että liiketoiminnan etiikan kannalta. Olemme analysoineet yrityksen toimintaa ja laatineet sen pohjalta erilaisia ohjeita, joilla varmistetaan vastuullisuus ja hyvät toimintatavat kaikessa, mitä teemme.

Eettisissä ohjeissamme määritellään konserninlaajuiset sekä koko henkilöstöämme koskevat ohjeet että toimittajille asettamamme vähimmäisvaatimukset koskien yhteiskunnallisia, eettisiä ja ympäristöasioita. Noudatamme myös alan omia eettisiä sääntöjä kussakin toimintamaassa.

Lue lisää: Astellas Charter of Corporate Conduct, Group Code of Conduct | Astellas Pharma Inc.

Kunnioitamme työntekijöiden oikeuksia, terveyttä, turvallisuutta ja kehitystä. Yhtiö on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, joka auttaa yrityksiä yhdistämään liiketoimintastrategian ja ihmisoikeuksien edistämisen, ympäristöasiat ja korruption torjunnan periaatteet.

Astellas ei hyväksy minkäänlaista pakko- tai lapsityövoiman käyttöä ja on allekirjoittanut orjuudenvastaisen Modern Slavery Act -sopimuksen, minkä avulla varmistamme ihmisoikeuksien toteutumisen läpi toimitusketjun.

 

Yhteydenotot eettisissä kysymyksissä
Kannustamme aina työntekijöitä ja liikekumppaneita ilmoittamaan tosiasiallisista tai mahdollisista lakien ja määräysten, alan sääntöjen ja esimerkiksi eettisissä ohjeissa kuvattujen omien menettelytapojemme rikkomuksista. Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti.

Voit ottaa yhteyttä eettiseen tukipalveluumme.

 

MAT-FI-NON-2023-00036 12.2023