Privacyverklaring (Online)

Beroepsbeoefenaar : Informatie over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

(conform GDPR)

Laatst gewijzigd: 19 maart 2019

Astellas Pharma BV (“Astellas”) respecteert uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen wanneer u de website bezoekt of andere digitale bronnen gebruikt (zoals digitale applicaties, e-mail en andere gedownloade applicaties). Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens verstrekt onderaan deze Privacyverklaring.

Wat doet Astellas?

Astellas Pharma is een internationaal farmaceutisch bedrijf, waarvan de uiteindelijke moederonderneming gevestigd is in Tokio, Japan. Onze missie is het verbeteren van het leven van patiënten op de volgende gebieden: transplantatie, urologie, oncologie en anti-infectiva.

Voor meer informatie over Astellas, bekijk het onderdeel “Over” op onze website: https://www.astellas.com/be/nl/about/.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Astellas en waarom?

De persoonlijke gegevens die Astellas over u kan verzamelen via de website en andere digitale bronnen vallen hoofdzakelijk onder de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt

We vragen u bepaalde informatie vrijwillig te verstrekken. De verschillende soorten gegevens die wij van u vragen en de redenen dat we ze vragen omvatten:

Soorten persoonlijke gegevens Waarom we ze verzamelen
(a)    Aanspreektitel

 

(b)   Voornaam

(c)    Familienaam

(d)   E-mailadres

(e)   Postadres

(f)     Telefoonnummer

 

We verzamelen persoonlijke gegevens doorgaans om op uw vraag of verzoek te antwoorden of om een bepaalde dienst te verlenen.

 

Als we u vragen andere persoonlijke gegevens te verstrekken die niet hierboven zijn beschreven, dan zal worden uitgelegd welke persoonlijke gegevens we vragen en de redenen waarom we ze vragen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

 • Informatie die we automatisch verzamelen

We kunnen ook bepaalde gegevens automatisch verzamelen via uw toestel. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kunnen deze gegevens worden beschouwd als persoonlijke gegevens die vallen onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

In het bijzonder kunnen de gegevens die we automatisch verzamelen informatie bevatten zoals uw IP-adres, soort toestel, uniek toestel-identificatienummer, browsertype, geografische locatie (bv. land of stad) en andere technische informatie. We kunnen ook gegevens verzamelen over hoe uw toestel toegang heeft gemaakt met onze website, waaronder de pagina’s die zijn geopend en de links waarop is geklikt.

Het verzamelen van deze gegevens stelt ons in staat de bezoekers van onze website beter te begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze gegevens voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld door gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën, zoals nader uitgelegd in het onderdeel “Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën” https://www.astellas.com/eu/cookies-policy/.

 • Informatie die we van derden verkrijgen

Af en toe kunnen we persoonlijke gegevens over u ontvangen van derden (waaronder bv. artsen die u behandelen), maar alleen wanneer we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijke goedkeuring hebben of verplicht zijn uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

De soorten gegevens die we van derden verzamelen omvatten gegevens ontvangen via de behandelende artsen en we gebruiken de informatie die we ontvangen van deze derden om de bestanden die we over u bewaren bijhouden en verbeteren.

Over het algemeen gebruiken we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen alleen voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we u bekend hebben gemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden) als en wanneer dit is toegestaan door toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Met wie deelt Astellas mijn persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:

 • onze groepsbedrijven, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons verlenen of die anderszins persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden bekendgemaakt wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen;
 • een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende autoriteit, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde wanneer we denken dat bekendmaking noodzakelijk is (i) conform toepasselijke wetgeving of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te leggen of te verdedigen, of (iii) onze vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of aankoop van een deel van ons bedrijf, mits we de koper informeren dat hij uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden mag gebruiken die in deze Privacyverklaring staan;
 • een andere persoon met uw toestemming voor de bekendmaking.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens (alleen voor bezoekers uit de EER)

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, hangt onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens hierboven beschreven af van de persoonlijke gegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We zullen echter normaal gesproken alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen als we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u aan te gaan, of wanneer het verwerken in ons legitieme belang is en niet wordt opgeheven door uw gegevensbeschermingsrechten of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of de persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen om patiënten te informeren over mogelijke bijwerkingen van medicijnen die ze nemen.

Als we u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken om een wettelijke vereiste na te leven of om een contract met u aan te gaan, zullen we dat op het juiste moment aan u duidelijk maken en u melden of de verstrekking van uw persoonlijke gegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt).

Eveneens zullen we, als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken vertrouwend op onze legitieme belangen (of die van derden) u op het juiste moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft over of verdere informatie nodig heeft met betrekking tot de juridische basis waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk “Cookies”) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief voor het adverteren op basis van interesses. Voor verdere informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom en hoe u Cookies kunt beheren, zie ons Cookiebeleid https://www.astellas.com/eu/cookies-policy/.

Hoe houdt Astellas mijn persoonlijke gegevens veilig?

We hebben gepaste technische en organisatorische methoden om de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De methoden die we gebruiken zijn ontworpen om een mate van beveiliging te verstrekken die past bij het risico van het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetgeving hebben die anders is dan de wetgeving van uw land en die in sommige gevallen niet zo beschermend is.

In het bijzonder zijn onze servers gevestigd in Duitsland en onze groepsbedrijven en externe dienstverleners en partners zijn actief in de hele wereld. Dit betekent dat wanneer we onze persoonlijke gegevens verzamelen we ze in een van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter gepaste maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit Privacy beleid. Dit zijn onder andere de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonlijke gegevens tussen onze groepsbedrijven van de Europese Commissie, die vereisen dat alle groepsbedrijven persoonlijke gegevens uit de EER die zij verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie beschermen.

Onze modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare gepaste maatregelen geïmplementeerd voor onze externe dienstverleners en partners en meer informatie kan op verzoek worden verstrekt.

 Gegevensbewaring

We bewaren persoonlijke gegevens die we over u verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dat te doen (bijvoorbeeld, om u een dienst te verlenen die u heeft gevraagd of om aan toepasselijke juridische, belasting- of administratieve vereisten te voldoen).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in archieven) uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en niet verder verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonlijke gegevens ertoe leiden dat geautomatiseerde besluiten worden genomen (waaronder profiling) die wettelijk op u van invloed zijn of op vergelijkbaar aanzienlijke wijze op u van invloed zijn.

Geautomatiseerde besluiten betekenen dat een besluit dat u aangaat automatisch wordt genomen op basis van een computervaststelling (met gebruik van software-algoritmen) zonder onze menselijke beoordeling. We hebben maatregelen geïmplementeerd om de rechten en belangen te beschermen van individuen wiens persoonlijke gegevens onderhevig zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer we een geautomatiseerd besluit over u nemen, hebt u het recht het besluit aan te vechten, uw mening te geven en een menselijke beoordeling van het besluit te eisen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Als u toegang tot uw persoonlijke gegevens wilt, ze wilt bijwerken of de verwijdering ervan wilt vragen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.
 • Daarnaast kunt u, indien u inwoner bent van de Europese Unie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.
 • U hebt te allen tijde het recht om ervoor te kiezen geen marketingberichten te ontvangendie we u sturen. U kunt dit recht kosteloos uitoefenen door te klikken op de link “afmelden” of “opt-out” in de marketing-e-mails die wij u sturen. Als u ervoor kiest om andere vormen van marketing niet te ontvangen (zoals marketing per post of telemarketing), neem dan contact met ons op middels de contactgegevens verstrekt in de rubriek “Hoe contact met ons op te nemen” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.
 • Als we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming kunt u eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het de verwerking van uw persoonlijke informatie beïnvloeden uitgevoerd vertrouwend op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantieover onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

We beantwoorden alle vragen die we ontvangen van individuen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Gebruik van de website door minderjarigen

Onze website en andere digitale bronnen zijn niet toegankelijk voor minderjarigen onder de 18 jaar.

Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen naar aanleiding van juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring aanpassen, zullen we de nodige maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met het belang van de veranderingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor wezenlijke veranderingen verkrijgen als en wanneer dit vereist is door toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is aangepast door de “laatst gewijzigde”-datum te controleren bovenaan deze Privacyverklaring.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u gebruik wilt maken van uw privacy rechten, kunt u hier uw verzoek indienen. Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons via [email protected].

English Version

Privacy Notice (Online Resources)

Last updated: 19 March 2019

Astellas Pharma Ltd (“Astellas“) respects your right to privacy. This Privacy Notice explains who we are, how we collect, share and use personal information about you, and how you can exercise your privacy rights, when accessing websites and other online resources (such as mobile applications, e-mail, and other downloadable tools) that link to this statement. If you have any questions or concerns about our use of your personal information, then please contact us using the contact details provided at the bottom of this Privacy Notice.

What does Astellas do?

Astellas Pharma is a global pharmaceutical business, whose ultimate parent company is headquartered in Tokyo, Japan. Our mission is to improve the lives of patients in the following key areas: transplantation, urology, oncology, and pain management.

For more information about Astellas, please see the “About” section of our Website at https://www.astellas.com/be/nl/about/.

What personal information does Astellas collect and why?

The personal information collected by Astellas on websites and other online digital resources that broadly falls into the following categories:

 • Information that you provide voluntarily

We ask you to provide certain information voluntarily. The types of information we ask you to provide, and the reasons why we ask you to provide it, include:

Types of personal information Why we collect it
(g)    Title

 

(h)   First Name

(i)      Surname

(j)     Email Address

(k)    Postal Address

(l)      Telephone Number

 

We collect Personal Information in order to respond to any enquiry, or as required for a particular digital resource.

 

If we ask you to provide any other personal information not described above, then the personal information we will ask you to provide, and the reasons why we ask you to provide it, will be made clear to you at the point we collect your personal information.

 • Information that we collect automatically

We may also collect certain information automatically from your device. In some countries, including countries in the European Economic Area, this information may be considered personal information under applicable data protection laws.

Specifically, the information we collect automatically may include information like your IP address, device type, unique device identification numbers, browser-type, broad geographic location (e.g. country or city-level location) and other technical information. We may also collect information about how your device has interacted with our website, including the pages accessed and links clicked.

Collecting this information enables us to better understand the visitors who come to our website, where they come from, and what content on our website is of interest to them. We use this information for our internal analytics purposes and to improve the quality and relevance of our website to our visitors.

Some of this information may be collected using cookies and similar tracking technology, as explained further under the heading “Cookies and similar tracking technology” https://www.astellas.com/eu/cookies-policy/.

 • Information that we obtain from third party sources

From time to time, we may receive personal information about you from third party sources (including for example physicians who treat you), but only where we have checked that these third parties either have your consent or are otherwise legally permitted or required to disclose your personal information to us.

The types of information we collect from third parties include data we receive from physicians who treat you and we use the information we receive from these third parties to maintain and improve the accuracy of the records we hold about you.

In general, we will use the personal information we collect from you only for the purposes described in this Privacy Notice or for purposes that we explain to you at the time we collect your personal information. However, we may also use your personal information for other purposes that are not incompatible with the purposes we have disclosed to you (such as archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes, or statistical purposes) if and where this is permitted by applicable data protection laws.

Who does Astellas share my personal information with?

We may disclose your personal information to the following categories of recipients:

 • to our group companies, third party services providers and partners who provide data processing services to us, or who otherwise process personal information for purposes that are described in this Privacy Notice or notified to you when we collect your personal information;
 • to any competent law enforcement body, regulatory, government agency, court or other third party where we believe disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or regulation, (ii) to exercise, establish or defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or those of any other person;
 • to a potential buyer (and its agents and advisers) in connection with any proposed purchase, merger or acquisition of any part of our business, provided that we inform the buyer it must use your personal information only for the purposes disclosed in this Privacy Notice;
 • to any other person with your consent to the disclosure.

Legal basis for processing personal information (EEA visitors only)

If you are a visitor from the European Economic Area, our legal basis for collecting and using the personal information described above will depend on the personal information concerned and the specific context in which we collect it.

However, we will normally collect personal information from you only where we have your consent to do so, where we need the personal information to perform a contract with you, or where the processing is in our legitimate interests and not overridden by your data protection interests or fundamental rights and freedoms. In some cases, we may also have a legal obligation to collect personal information from you or may otherwise need the personal information to protect your vital interests or those of another person to inform patients of possible adverse side effects related to medication they are taking.

If we ask you to provide personal information to comply with a legal requirement or to perform a contact with you, we will make this clear at the relevant time and advise you whether the provision of your personal information is mandatory or not (as well as of the possible consequences if you do not provide your personal information).

Similarly, if we collect and use your personal information in reliance on our legitimate interests (or those of any third party), we will make clear to you at the relevant time what those legitimate interests are.

If you have questions about or need further information concerning the legal basis on which we collect and use your personal information, please contact us using the contact details provided under the “How to contact us” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.

Cookies and similar tracking technology

We use cookies and similar tracking technology (collectively, “Cookies”) to collect and use personal information about you, including to serve interest-based advertising]. For further information about the types of Cookies we use, why, and how you can control Cookies, please see our Cookie Notice https://www.astellas.com/eu/cookies-policy/.

How does Astellas keep my personal information secure?

We use appropriate technical and organisational measures to protect the personal information that we collect and process about you. The measures we use are designed to provide a level of security appropriate to the risk of processing your personal information.

International data transfers

Your personal information may be transferred to, and processed in, countries other than the country in which you are resident. These countries may have data protection laws that are different to the laws of your country and, in some cases, may not be as protective.

Specifically, our servers are located in Germany, and our group companies and third party service providers and partners operate around the world. This means that when we collect your personal information we may process it in any of these countries.

However, we have taken appropriate safeguards to require that your personal information will remain protected in accordance with this Privacy Notice. These include implementing the European Commission’s Standard Contractual Clauses for transfers of personal information between our group companies, which require all group companies to protect personal information they process from the EEA in accordance with European Union data protection law.

Our Standard Contractual Clauses can be provided on request. We have implemented similar appropriate safeguards with our third party service providers and partners and further details can be provided upon request. 

Data retention

We retain personal information we collect from you where we have an ongoing legitimate business need to do so (for example, to provide you with a service you have requested or to comply with applicable legal, tax or accounting requirements).

When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymise it or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.

Automated decision-making

In some instances, our use of your personal information may result in automated decisions being taken (including profiling) that legally affect you or similarly significantly affect you.

Automated decisions mean that a decision concerning you is made automatically on the basis of a computer determination (using software algorithms), without our human review. We have implemented measures to safeguard the rights and interests of individuals whose personal information is subject to automated decision-making.

When we make an automated decision about you, you have the right to contest the decision, to express your point of view, and to require a human review of the decision. You can exercise this right by contact us using the contact details provided under the “How to contact us” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/. 

Your data protection rights

You have the following data protection rights:

 • If you wish to access, correct, update or request deletion of your personal information, you can do so at any time by contacting us using the contact details provided under the “How to contact us” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.
 • In addition, if you are a resident of the European Union, you can object to processing of your personal information, ask us to restrict processing of your personal information or request portability of your personal information. Again, you can exercise these rights by contacting us using the contact details provided under the “How to contact us” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.
 • You have the right to opt-out of marketing communications we send you at any time. You can exercise this right by clicking on the “unsubscribe” or “opt-out” link in the marketing e-mails we send you. To opt-out of other forms of marketing (such as postal marketing or telemarketing), then please contact us using the contact details provided under the “How to contact us” via https://www.astellas.com/eu/contact-us/.
 • Similarly, if we have collected and process your personal information with your consent, then you can withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent will not affect the lawfulness of any processing we conducted prior to your withdrawal, nor will it affect processing of your personal information conducted in reliance on lawful processing grounds other than consent.
 • You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your personal information. For more information, please contact your local data protection authority. (Contact details for data protection authorities in the European Economic Area, Switzerland and certain non-European countries (including the US and Canada) are available here.)

We respond to all requests we receive from individuals wishing to exercise their data protection rights in accordance with applicable data protection laws.

Use of this Website by minors

We do not intend for our websites or online services to be used by anyone under the age of 18. 

Updates to this Privacy Notice

We may update this Privacy Notice from time to time in response to changing legal, technical or business developments. When we update our Privacy Notice, we will take appropriate measures to inform you, consistent with the significance of the changes we make. We will obtain your consent to any material Privacy Notice changes if and where this is required by applicable data protection laws.

You can see when this Privacy Notice was last updated by checking the “last updated” date displayed at the top of this Privacy Notice.

How to contact us

To exercise any of your privacy rights, please submit your query here. If you have any questions or concerns about our use of your personal information, please contact us using the following details: [email protected]