man_view_lake
De filosofie van Astellas Pharma Europe bepaalt onze houding t.o.v. al onze belanghebbenden – zorgverleners, aandeelhouders, medewerkers, patiënten en de samenleving.

Bedrijfsfilosofie

De filosofie van Astellas Pharma Europe bepaalt onze houding t.o.v. al onze belanghebbenden – zorgverleners, aandeelhouders, medewerkers, patiënten en de samenleving.

De bedrijfsfilosofie van Astellas bestaat uit drie luiken: onze bestaansreden, onze missie en onze overtuigingen.

Onze bestaansreden

Astellas wil bijdragen tot het verbeteren van de gezondheid van mensen over de hele wereld door het aanbieden van innovatieve en betrouwbare geneesmiddelen.

Missie

Duurzame verhoging van onze waarde als bedrijf

• Astellas streeft ernaar haar waarde als bedrijf duurzaam te verhogen.
• Astellas wil het bedrijf van eerste keuze zijn voor al haar belanghebbenden, onder wie haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving.
• Astellas streeft ernaar het vertrouwen van alle belanghebbenden te winnen en zo de waarde van het bedrijf verder te versterken.

Overtuigingen

Onze overtuigingen bepalen de gedragscode die we nooit uit het oog verliezen. De medewerkers van Astellas zullen steeds vanuit deze overtuigingen handelen.
• Hoge ethische normen – In alles wat we doen, hanteren we de hoogste ethische normen.
• Klantgerichtheid – We trachten altijd de behoeften van de klanten te begrijpen en de klant tevreden te stellen.
• Creativiteit – We zijn niet zelfgenoegzaam en streven altijd naar innovatie om nieuwe waarde te creëren.
• Concurrentiekracht – We verliezen niet uit het oog wat er in de wereld rondom ons gebeurt, en we blijven sneller, meer waarde creëren.

Astellas verbindt zich ertoe haar verplichtingen tegenover alle belanghebbenden na te komen door ethisch te handelen en actief informatie vrij te geven.

De bedrijfsfilosofie van Astellas Pharma maakt integraal deel uit van Visie & Strategie en CHANGING TOMORROW™.