oncology
Door zich in te zetten voor innovatie heeft Astellas Pharma Europe al bewezen een belangrijke rol te spelen op het gebied van transplantatie, urologie, dermatologie, anti-infectiemiddelen en pijnbehandeling. Nu willen we die expertise ook benutten op het gebied van oncologie.

Ongeveer 20% van onze verkoopsinkomsten wordt in onderzoek geïnvesteerd. We zijn vastberaden om een stevige positie te verwerven in dit uitermate uitdagende therapeutisch domein waarin nog voor veel medische aandoeningen geen behandeling bestaat.

Astellas beschikt reeds over een geneesmiddel die gebruikt worden in de behandeling van geavanceerde prostaatkanker. Momenteel hebben we ook niet minder dan 8 afzonderlijke therapieën in de fase van klinische ontwikkeling. Enkele van deze programma’s zijn in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, met geneesmiddelen in ontwikkeling die beloftevolle studieresultaten tonen, in bijv. prostaatkanker waarbij reeds chemotherapie is toegediend, een ziekte waar zo goed als geen behandelingen bestonden tot voor kort. Aan de hand van deze programma’s willen we niet alleen onze kansen benutten, maar willen we ons ook aan onze belofte houden om nieuwe toekomstvooruitzichten te bieden aan patiënten met aandoeningen zoals prostaatkanker, andere vaste tumoren zoals pancreas- en borstkanker, nier en kwaadaardige hematologische aandoeningen.

Meer weten over onze therapeutische domeinen: