Links naar websites van derden

Deze Website kan links naar websites van derden bevatten die wij relevant voor u achten. Astellas controleert de inhoud van dergelijke websites van derden niet en keurt dergelijke inhoud niet goed; uw gebruik van dergelijke websites is volledig op eigen risico.

Bijgevolg wijst Astellas elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af met betrekking tot de beschikbaarheid of inhoud van dergelijke websites van derden, alsook elke aansprakelijkheid voor schade die u zou leiden als gevolg van uw bezoek aan en/of gebruik van dergelijke websites.

Links to third party websites

This Website may contain links to third party websites which we believe may be of interest to you. However, Astellas does not vet or otherwise approve the content of any such third party websites and your use of such websites is entirely at your own risk.

Accordingly, Astellas does not accept responsibility or liability for the availability or content of any such third party websites, nor liability for any damage or harm resulting that you may suffer from visiting and/or using them.