Sağlık Mesleği Mensuplarına Yönelik Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine Dair Bilgilendirme Formu

Astellas Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi (Çevrimiçi Kaynaklar)

Son güncellenme: 10.05.2018

Astellas Pharma Ltd (“Astellas“) gizlilik hakkınıza saygı duyar. Bu Gizlilik Bildirimi, kim olduğumuzu, sizinle ilgili kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, paylaştığımızı ve kullandığımızı ve bu beyana bağlantı kuran web sitelerine ve diğer çevrimiçi kaynaklara (örneğin, mobil uygulamalar, e-posta ve diğer indirilebilir araçlar) erişirken gizlilik haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklar. Kişisel bilgilerinizin kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bu Gizlilik Bildiriminin altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.


Astellas ne yapar?

Astellas Pharma, şirket merkezi Tokyo, Japonya’da bulunan küresel bir ilaç şirketidir. Misyonumuz, transplantasyon, üroloji, onkoloji, anti-enfektifler ve ağrı yönetimi alanlarında hastaların yaşamlarını iyileştirmektir.

Astellas hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.astellas.com/tr/about adresindeki Web sitemizin “Hakkında” bölümüne bakın.

Astellas hangi kişisel bilgileri, neden toplayabilir?

Astellas tarafından web siteleri ve diğer çevrimiçi dijital kaynaklarda toplanan kişisel bilgiler genel olarak aşağıdaki kategorilere ayrılır:

 • Gönüllü olarak verdiğiniz bilgiler

Gönüllü olarak bazı bilgiler vermenizi isteyebiliriz. Vermenizi istediğimiz bilgi türleri ve bilgi toplama nedenleri şunları içerir:

Kişisel bilgi türleri Bilgi Toplama nedenimiz
(a)    Unvan

 

(b)   Ad

(c)    Soyadı

(d)   E-posta Adresi

(e)   Posta Adresi

(f)     Telefon Numarası

 

Herhangi bir soruya yanıt vermek amacıyla veya belirli bir dijital kaynak için gerekli olması nedeniyle Kişisel Bilgileri topluyoruz.

Yukarıda açıklanmayan başka herhangi bir kişisel bilgi vermenizi istersek, sizden vermenizi isteyeceğimiz kişisel bilgiler ve bilgi toplama nedenleri, kişisel bilgilerinizi topladığımız noktada size açıklanacaktır.

 • Otomatik olarak topladığımız bilgiler

Ayrıca belirli bilgileri cihazınızdan otomatik olarak toplayabiliriz. Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki ülkeler de dahil olmak üzere bazı ülkelerde, bu bilgiler yürürlükteki veri koruma yasaları kapsamında kişisel bilgi olarak kabul edilebilir.

Özellikle, otomatik olarak topladığımız bilgiler, IP adresiniz, cihaz türünüz, benzersiz cihaz kimlik numaralarınız, tarayıcının türü, geniş coğrafi konum (ör. ülke veya şehir düzeyinde konum) gibi bilgileri ve diğer teknik bilgileri içerebilir. Ayrıca, cihazınızın web sitemizle nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili, erişilen sayfalar ve tıklanan bağlantıları da içeren bilgiler toplayabiliriz.

Bu bilgilerin toplanması, web sitemize gelen ziyaretçileri, nereden geldiklerini ve web sitemizdeki hangi içeriğin onların ilgisini çektiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri dahili analiz amaçlarımız doğrultusunda ve web sitemizin kalitesini ve uygunluğunu ziyaretçilerimiz için geliştirmek amacıyla kullanırız.

Bu bilgilerin bir kısmı, aşağıdaki “Çerezler ve benzeri izleme teknolojisi” başlığı altında daha ayrıntılı açıklandığı gibi çerezler ve benzeri izleme teknolojisi kullanılarak toplanabilir.

Genel olarak, sizden topladığımız kişisel bilgileri sadece bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar doğrultusunda veya kişisel bilgilerinizi topladığımız anda size açıkladığımız amaçlar için kullanacağız. Bununla birlikte, geçerli veri koruma yasalarının izin verildiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi, size açıklamış olduğumuz amaçlarla bağdaşmayan diğer amaçlarla da (kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar) kullanılabiliriz.]

 

Astellas kişisel bilgileri kimlerle paylaşabilir?

Kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen kategorilerdeki alıcılara açıklayabiliriz:

 • grup şirketlerimize, bize veri işleme hizmeti veren veya bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan veya kişisel bilgileri topladığımızda size bildirilen amaçlar doğrultusunda kişisel bilgileri işleyen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ve ortaklarına.
 • (i) geçerli bir yasa veya yönetmelik gereği, (ii) yasal haklarımızı kullanmak, belirlemek veya savunmak, veya (iii) sizin veya başka herhangi bir kimsenin hayati öneme sahip çıkarlarını korumak için açıklamanın gerekli olduğuna inandığımız herhangi bir kanun uygulayıcı kurumdüzenleyici makam, devlet dairesi, mahkeme veya diğer üçüncü taraflara;
 • alıcıya, kişisel bilgilerinizi yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar için kullanması gerektiğini bildirmemiz şartıyla, işletmemizin herhangi bir parçasının satın alınması, birleşmesi veya devralınması ile bağlantılı olarak potansiyel bir alıcıya (ve onun temsilcilerine ve danışmanlarına);
 • açıklanmasına onay verdiğiniz diğer herhangi bir kişiye.

 

Kişisel bilgileri işlemek için yasal dayanak (yalnızca AEA ziyaretçileri)

Avrupa Ekonomik Alanı’ndan bir ziyaretçi iseniz, yukarıda açıklanan kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için yasal dayanağımız, söz konusu kişisel bilgilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlı olacaktır.

Bununla birlikte, normal olarak sizden kişisel bilgilerinizi yalnızca sizden bunun için onay aldığımızda, sizinle bir sözleşme yapmak için kişisel bilgilere gereksinim duyduğumuzda veya veri işlemenin meşru çıkarlarımız dahilinde olduğu ve sizin veri koruma çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmadığı durumlarda toplayacağız. Bazı durumlarda, sizden kişisel bilgi toplamak için yasal bir zorunluluğumuz da olabilir ya da sizin veya başka bir kişinin hayati öneme sahip çıkarlarını korumak için kişisel bilgilere ihtiyaç duyabiliriz [(ör. hastaları, aldıkları ilaçla ilgili olası yan etkiler hakkında bilgilendirmek için)].

Yasal bir gerekliliğe uymak veya sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi vermenizi istersek, bunu, ilgili zamanda açıklayacağız ve kişisel bilgilerinizin sağlanmasının zorunlu olup olmadığını (ayrıca, kişisel bilgilerinizi vermemeniz durumundaki olası sonuçları) size bildireceğiz.

Benzer şekilde, kişisel bilgilerinizi bizim (veya herhangi bir üçüncü tarafın) meşru menfaatlerine dayanarak toplar ve kullanırsak, söz konusu meşru menfaatlerin ne olduğu konusunda ilgili zamanda size açıklık getireceğiz.

Kişisel bilgilerinizi topladığımız ve kullandığımız yasal dayanak hakkında sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen aşağıdaki “Bize ulaşın” başlığı altında verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.

 

Çerezler ve benzeri izleme teknolojisi

Sizinle ilgili kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için çerezler ve benzeri izleme teknolojisini (topluca “Çerezler”) kullanırız. Kullandığımız Çerez türleri, nedeni ve Çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimize bakın https://www.astellas.com/eu/cookies-policy/

 

Astellas kişisel bilgilerimi nasıl güvende tutar?

Sizin hakkınızda topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri kullanırız. Kullandığımız önlemler, kişisel bilgilerinizin işlenmesi riskine uygun bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. [Kullandığımız özel önlemler: bilgileri şifrelemek, mobil cihazlarda minimum miktarda kişisel veri bulundurmak gibi önlemleri içerir

 

Uluslararası veri aktarımları

Kişisel bilgileriniz, yaşadığınız ülkeden başka ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkeler, ülkenizin yasalarına göre farklı veri koruma yasalarına sahip olabilirler [(ve bazı durumlarda, sizin ülkenizde uygulanan derecede koruyucu olmayabilirler)].

Özel olarak belirtmek gerekirse, sunucularımız farklı ülkelerde yer almaktadır ve grup şirketlerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve ortakları dünya genelinde faaliyet göstermektedir. Bu, kişisel bilgilerinizi topladığımızda, bu ülkelerden herhangi birinde işleyebileceğimiz anlamına gelir.

Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak korunmuş olarak kalmasını gerektirecek uygun önlemleri aldık. [Bunlar arasında, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgilerin aktarılmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Hükümlerinin uygulanması yer almaktadır; bu hükümlere göre, tüm grup şirketlerinin Avrupa Birliği veri koruma yasasına göre AEA’dan işledikleri kişisel bilgileri korumaları gereklidir.

 

Veri saklama

Sizden topladığımız kişisel bilgileri, saklamamız devam etmekte olan işimizle ilgili yasal bir gereksinimimiz olduğu durumlarda saklarız (örneğin, talep ettiğiniz bir hizmeti size sağlamak veya geçerli yasal, vergi veya muhasebe gerekliliklerine uymak).

Kişisel bilgilerinizi işlemek için devam etmekte olan işimizle ilgili yasal bir gereksinimimiz olmadığında, kişisel bilgilerinizi ya sileceğiz ya da anonim (isimsiz) hale getireceğiz veya bu mümkün değilse (örneğin, kişisel bilgilerinizin yedek arşivlerde saklanması nedeniyle), kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayacak ve silme işlemi mümkün olana kadar daha fazla işlenmesine olanak tanımayacağız.

 

Veri koruma haklarınız

Aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinize erişmek, düzeltme, güncelleme yapmak veya silmek isterseniz, aşağıdaki “Bize ulaşın” başlığı altında verilen iletişim bilgilerinden bize başvurarak istediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz.
 • Ayrıca, tabi bulunduğunuz mevzuata göre böyle bir hakkınız bulunuyorsa kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz, kişisel bilgilerinizin işlenmesini sınırlandırmamızı isteyebilir veya kişisel bilgilerinizin taşınabilirliğini talep edebilirsiniz. Yine bu hakları, aşağıdaki “Bize ulaşın” başlığı altında verilen iletişim bilgilerinden bize başvurarak kullanabilirsiniz.
 • Yerel mevzuat gereği izin verilen ve size gönderebileceğimiz tanıtım iletişimlerinden istediğiniz zaman devre dışı bırakma hakkına sahipsiniz. Bu hakkı, size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarındaki “abonelikten çıkma” veya “devre dışı bırakma” bağlantısını tıklayarak kullanabilirsiniz. Diğer pazarlama biçimlerini (postayla pazarlama veya telefonla pazarlama gibi) devre dışı bırakmak için lütfen aşağıdaki “Bize ulaşın” başlığı altında verilen iletişim bilgilerinden bize başvurun.
 • Benzer şekilde, kişisel bilgilerinizi sizin izninizle toplayıp işlediysek, istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmek, onayınızı çekmenizden önce yaptığımız herhangi bir veri işlemesinin hukuka uygunluğunu etkilemeyecek, ayrıca onay dışındaki yasal veri işleme dayanaklarına bağlı olarak yürütülen kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemeyecektir.
 • Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız ile ilgili olarak bir kişisel verileri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel kişisel verileri koruma kurumunuza başvurun.

Geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak veri koruma haklarını kullanmak isteyen bireylerden aldığımız tüm taleplere cevap veriyoruz.

 

Bu Web sitesinin reşit olmayanlar tarafından kullanılması

Web sitelerimiz veya çevrimiçi hizmetlerimizin 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmasını tercih etmiyoruz.

 

Bu Gizlilik Bildiriminde Güncellemeler

Değişen yasal, teknik veya ticari gelişmelere karşılık olarak bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Bildirimimizi güncellediğimizde, yaptığımız değişikliklerin önemi ile tutarlı düzeyde sizi bilgilendirmek için uygun önlemleri alacağız. Geçerli veri koruma yasalarının gerektirdiği durumlarda, herhangi bir önemli Gizlilik Bildirimi değişikliği için onayınızı alacağız.

Bu Gizlilik Bildiriminin en son ne zaman güncellendiğini, bu Gizlilik Bildiriminin en üstünde görüntülenen “son güncellenme” tarihini kontrol ederek görebilirsiniz.

 

Bize ulaşın

Kişisel bilgilerinizin kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak başvurun: [email protected]

NON_2021_0062_TR