Astellas Grubu İş Ahlakı
Uyum ve Dürüstlük en temel Astellas değerleridir.

İş Ahlakı Kuralları Uygulaması

Astellas’ta uyum, önceden belirlenmiş bir kurallar bütününe bağlı kalmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Şirketin uyumla ilgili kendi duruş ve anlayışını açıklığa kavuşturma yolunda verilmiş bir taahhüdünü gerektirir; tıpkı yapmış olduğu işin her yönünden haberdar olan ve bunun her bir çalışan tarafından anlaşılması yönünde kolay bir rehberlik sunan bir kurum gibi.  İşte bu bağlamda Şirket, Astellas Grup İş Ahlakı’ını hayata geçirerek,  yapmış olduğu işlerde, yer aldığı iş alanı ile ilgili aktivitelerde global olarak uyum konusunu garantiye almaya ve ortak bir uyum standardı yaratmaya yardım etmiştir.

Astellas Grup İş Ahlakı Yönetmeliği için burayı tıklayınız: https://www.astellas.com/en/about/group-code-of-conduct

Astellas EMEA Etik ve Uyum Yardım Hattı

Uyumluluk ve dürüstlük Astellas’ın en önemli değerleridir. İş Ahlakı’na dair kurallar, işimiz ve hastalarımızla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda da olduğu gibi en yüksek etik standartları sürdürmemizin ve uyumluluğa olan bağlılığımızın bir yansımasıdır. Bizler her anlamda uygunluk kurallarına sahip çıkan bir topluluğuz.

Astellas personeli ve iş ortakları her türlü yasal kılavuz ve / veya İş Ahlakı kurallarını içerecek şekilde Astellas politika veya prosedürüne aykırı bir durum -ya da olası durumu- bildirme konusunda oldukça bilinçlidir. Astellas, iyi niyet anlayışı çerçevesinde, şüpheli durumlara karşı misilleme içermeyen bir politikaya sahiptir.

Web: www.astellasemea.ethicspoint.com

Email: [email protected]