Astellas Grubu'nun iş felsefesi şu üç unsuru içerir: Varlık nedeni, misyon ve inançlar.

Varlık Nedeni

Yenilikçi ve güvenilir farmasötik ürünler sağlayarak tüm dünyadaki insanların sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmak

  • Yaşam biliminin potansiyelini keşfetme ve ondan yararlanma konusunda diğer sektör oyuncularından daha ileri bir noktaya erişmek.
  • Yeni güçlüklerin üstesinden gelmeye ve yenilikçi farmasötik ürünler yaratmaya devam etmek.
  • Doğru bilgilerle birlikte kaliteli ürünler sunmak ve müşterilerdeki sağlam güvenilirlik algısını korumak.
  • Tüm dünyadaki insanlar için sağlıklı yaşamı desteklemek.
  • Global farmasötik alanında parlamaya devam etmek.

Misyon

Kurumsal değerin sürdürülebilir gelişimi

  • Astellas, kurumsal değerini sürdürülebilir bir biçimde geliştirmeyi amaçlar.
  • Astellas müşterileri, paydaşları, çalışanları ve global topluluk dahil olmak üzere tüm paydaşları arasında tercih edilen şirket olmaya çabalar.
  • Astellas, tüm paydaşlarının güvenini kazanmaya ve böylece kurumsal değerini artırmaya çalışır.

İnançlar

"İnançlarımız" her zaman değer verdiğimiz davranış kurallarını sağlar. Astellas, her zaman bu inançlardan yola çıkarak hareket eden bir insan grubu olacaktır.

Yüksek Etik Bilinci
İşimizi her zaman en yüksek etik duygusu ile yöneteceğiz.

Müşteri Odaklılık
Her zaman müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışacak ve hep müşteri memnuniyetine odaklanacağız.

Yaratıcılık
Var olanla yetinmeyecek ve her zaman yeni değer yaratmak için yenilik yapmaya çalışacağız.

Rekabet Odaklılık
Gözlerimiz hep dış dünyaya dönük olacak ve daha iyi değeri daha hızlı yaratmaya devam edeceğiz.

 

Astellas, tüm paydaşlarına karşı olan yükümlülüklerini etik davranarak ve elindeki bilgileri etkin bir şekilde beyan etmeye çalışarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

NON_2019_0015_TR