Astellas, ürünlerinin uygun klinik kullanımını sağlamaya, eğitim ihtiyaçlarını/boşluklarını gidermeye ve nihayetinde hasta bakımını iyileştirmeye yardımcı olan sürekli yüksek kaliteli tıbbi eğitim fırsatları sunmaya kararlıdır.

Açıklık ve dürüstlük temeline dayanan bir kültüre sahibiz ve sürekli değişim yaşayan sağlık hizmetleri alanında güvenilir bir lider olmak için sürekli çalışmaktayız. Astellas, gelişen küresel düzene uygun olarak, 5 Ekim 2020 itibarıyla artık sağlık mesleği mensuplarına (SMM'ler) kongre ve konferanslara katılmaları için (sanal katılım dahil) bireysel olarak doğrudan eğitim desteği sağlamayacaktır. Dünya çapında tutarlılık gösteren yaklaşımımız, küresel itibarımız ve sağlık mesleği mensupları, hizmet ettikleri hastalar ve daha geniş anlamdaki sağlık camiası ile paylaştığımız güven açısından kritik öneme sahiptir.

Sağlık mesleği mensuplarının hastalara daha iyi bakım sağlamak için eğitim bilgilerine zamanında erişmelerinin öneminin farkındayız ve mevcut ilaçlarımızın ve yeni tıbbi inovasyonlarımızın uygun klinik kullanımını sağlamaya, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya/boşluklarını doldurmaya ve nihayetinde hasta bakımında iyileşme sağlamaya yardımcı olan sürekli yüksek kaliteli tıbbi eğitim fırsatları sağlamaya kararlıyız. Astellas, ileriye dönük olarak, Astellas'ın küresel sağlık camiasına olan bağlılığını daha iyi yansıttığına ve sağlık mesleği mensuplarının ve hizmet ettikleri hastaların değişen ihtiyaçlarını karşıladığına inandığımız diğer eğitim faaliyetlerine yeniden odaklanacaktır.

Astellas, aşağıdakiler dahil olmak üzere, SMM`lerin hasta bakımını iyileştirmedeki kritik rolünü destekleyen çeşitli formatlarda yeni bilimsel verileri ve hastalık bilgilerini paylaşmaya devam edecektir:

  • Bağımsız Tıbbi Eğitim (IME) olarak da bilinen Tıbbi Eğitim Hibeleri
  • Sempozyumlar, web seminerleri, e-öğrenmeler ve web tabanlı eğitim (hastalık, tedavi veya ürün odaklı); örnekler arasında bir kongre sırasındaki uydu sempozyumları ve konuşmacı programları yer almaktadır.
  • Kongre özetleri
  • Eğitim konferanslarının sponsorluğu
  • Preceptorshipler
  • Sağlık kuruluşları (SKK'ler) tarafından geliştirilen ve uygulanan eğitim programlarını desteklemek için verilen hibeler

Sağlık mesleği mensuplarının (SMM) kongre katılımını desteklemek için sağlık kuruluşlarına (SKK’lara) verilen hibeler Astellas, yerel, bölgesel veya uluslararası kongrelere veya tıbbi eğitim toplantılarına katılmaları için SMM'lere bireysel olarak doğrudan destek sağlamamaktadır.

 

SMM Kongre Katılımını Desteklemek için SKK’larına Verilen Hibeler

SKK’ları, önceden belirlenmiş, uygun kongrelerde SMM katılımını desteklemek üzere hibe başvurusunda bulunabilir. SKK’ları bir hibe başvuru formu doldurmalıdır ve tüm süreci herhangi destek olmadan bağımsız olarak yönetebilmelidir. Hibe talebiyle en fazla 10 Sağlık Mesleği Mensubu kongre katılımı desteklenebilir ve Astellas'ın kongreye katılma konusunda destek alacak SMM'lerin seçimine katılımı olmamalıdır. SKK aşağıdakilerden biri olmalıdır:

  • Devlet veya kamu tarafından finanse edilen hastane
  • Medikal topluluk veya dernek
  • Diğer (üniversite, araştırma grubu vb.)

SKK, Astellas’ın desteklediği terapötik alan başına mali yıl başına (Nisan-Mart) yalnızca iki kez SMM kongre katılımı için hibe almaya uygundur. Önceden onaylanmış kongrelerin bir listesi ve bu etkinlik için canlı veya uzaktan katılımın desteklenip desteklenmeyeceği buradan görüntülenebilir.

 

NASIL BAŞVURULUR?

SMM kongre katılımını desteklemek için hibe başvurusunda bulunmak isteyen SKK’lar bu formu doldurmalı] ve [email protected] adresine göndermelidir. SKK ve etkinlik uygunluğundan emin olmak için başvurunuzun ilk incelemesinden sonra, talebiniz değerlendirilmek üzere dahili bir Astellas Hibe Komitesine iletilecektir. Uygun isteklerle ilgili kararların altı hafta kadar sürebileceğini tahmin ediyoruz. Talebinizin durumunu kontrol etmek isterseniz, [email protected] ile temas kurunuz.

 

NON_2022_0047_TR