Astellas, ürünlerinin uygun klinik kullanımını sağlamaya, eğitim ihtiyaçlarını/boşluklarını gidermeye ve nihayetinde hasta bakımını iyileştirmeye yardımcı olan sürekli yüksek kaliteli tıbbi eğitim fırsatları sunmaya kararlıdır.

Açıklık ve dürüstlük temeline dayanan bir kültüre sahibiz ve sürekli değişim yaşayan sağlık hizmetleri alanında güvenilir bir lider olmak için sürekli çalışmaktayız. Astellas, gelişen küresel düzene uygun olarak, 5 Ekim 2020 itibarıyla artık sağlık mesleği mensuplarına (SMM'ler) kongre ve konferanslara katılmaları için (sanal katılım dahil) bireysel olarak doğrudan eğitim desteği sağlamamaktadır. 

Sağlık mesleği mensuplarının hastalara daha iyi bakım sağlamak için eğitim bilgilerine zamanında erişmelerinin öneminin farkındayız ve mevcut ilaçlarımızın ve yeni tıbbi inovasyonlarımızın uygun klinik kullanımını sağlamaya, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya/boşluklarını doldurmaya ve nihayetinde hasta bakımında iyileşme sağlamaya yardımcı olan sürekli yüksek kaliteli tıbbi eğitim fırsatları sağlamaya kararlıyız. 

Astellas, SMM`lerin hasta bakımını iyileştirmedeki kritik rolünü destekleyen aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli formatlarda yeni bilimsel verileri ve hastalık bilgilerini paylaşmaya devam edecektir:

 • Bağımsız Tıbbi Eğitim (IME) olarak da bilinen Tıbbi Eğitim Hibeleri
 • Sempozyumlar, web seminerleri, e-öğrenmeler ve web tabanlı eğitim (hastalık, tedavi veya ürün odaklı); örnekler arasında bir kongre sırasındaki uydu sempozyumları ve konuşmacı programları yer almaktadır.
 • Kongre özetleri
 • Eğitim konferanslarının sponsorluğu
 • Preceptorshipler
 • Sağlık Kurum/ Kuruluşları (SKK'lar) tarafından geliştirilen ve uygulanan eğitim programlarını desteklemek için verilen hibeler

 

SMM Kongre Katılımını Desteklemek için SKK’larına Verilen Hibeler

SKK’ları, önceden belirlenmiş, uygun kongrelerde SMM katılımını desteklemek üzere hibe başvurusunda bulunabilir. SKK’ları bir hibe başvuru formu doldurmalıdır ve tüm süreci herhangi destek olmadan bağımsız olarak yönetebilmelidir. Her hibe tek bir kongre için olmalıdır ve en fazla 10 bireysel SMM'nin kaydını destekleyebilir. Hibe talebi başına minimum SMM sayısı yoktur. Astellas bir kongreye kaydolmak için destek alacak SMM'lerin seçimine hiçbir şekilde dahil olmamalıdır ve şeffaflık raporlama amaçları için gerekli olmadıkça HCO tarafından seçilen SMM'lerin görünürlüğünden kaçınacaktır. HCO aşağıdaki tanımlardan biri olmalıdır:

 • Devlet veya kamu tarafından finanse edilen hastane
 • Medikal topluluk veya dernek
 • Diğer (üniversite, araştırma grubu vb.)

Genel olarak Astellas, kendi profesyonel yönetimi ve resmi yönetim yapısı ile ulusal olarak tanınan, 100'den fazla aktif üyeye hizmet veren ve her yıl üyeleri için toplantılar düzenleyen SKK'ları destekler. Örneğin; Tedavi Alanına Özel Topluluklar, Kurumlar, Dernekler, Fakülteler ve resmi bir yönetim yapısına sahip Burslar.

Astellas, Sağlık Merkezi, Genel Muayenehane/Özel Klinikler, Ulusal olarak tanınmayan ve/veya SMM'lerin Sahip Olduğu/Yönettiği Dernekleri ve Profesyonel Grupları desteklemez.

Birincil amaç, kayıt ücretlerinin ödenmesini desteklemektir ve Astellas, SKK'lara aşağıdakiler için Hibeleri destekleyecektir:

 • Yalnızca önceden belirlenmiş uluslararası/bölgesel kongrelere (birden fazla ülkedeki SMM'lere yönelik) sanal veya şahsen kayıt.
 • Uluslararası toplantılara şahsen katılım (seyahat ve/veya konaklama) desteklenemez.
 • Yurtiçi (ülke içi) kongrelere sanal veya şahsen kayıt ve katılım (makul seyahat ve/veya konaklama) (yalnızca o ülkedeki SMM'lere yönelik). Yurtiçi kongrelere yüz yüze katılım, POL-AST-8415 Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurum/Kuruluşları ile Etkileşimlere İlişkin Küresel Politika doğrultusunda makul ulaşım ve konaklama desteği ile sınırlıdır.
 • SKK, Astellas’ın desteklediği terapötik alan başına bir finansal yıl içerisinde (Nisan-Mart) yalnızca iki kez SMM kongre katılımı için hibe almaya uygundur. Önceden onaylanmış kongrelerin bir listesi ve bu etkinlik için canlı veya uzaktan katılımın desteklenip desteklenmeyeceği buradan görüntülenebilir.

 

NASIL BAŞVURULUR?

SMM kongre katılımını desteklemek için hibe başvurusunda bulunmak isteyen SKK’lar bu formu doldurmalı] ve [email protected] adresine göndermelidir. Başvurunuzun SKK ve etkinlik uygunluğundan emin olmak için ilk incelemesinden sonra, talebiniz değerlendirilmek üzere dahili bir Astellas Hibe Komitesine iletilecektir. Uygun isteklerle ilgili kararların altı hafta kadar sürebileceğini öngörüyoruz. Talebinizin durumunu kontrol etmek isterseniz, lütfen [email protected] ile temas kurunuz.

 

MAT-TR-NON-2023-00030