İletişim Bilgileri
Astellas ürünleri ile ilgili bir şikayetiniz veya öneriniz varsa, aşağıdaki irtibat telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hastalar

Astellas ürünleri ile ilgili bir şikayetiniz veya öneriniz varsa, aşağıdaki irtibat  telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ancak yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili bilgi paylaşamamaktayız. Acil durumlarda lütfen doktorunuza veya acil servislere başvurunuz.

Kullandığınız diğer ilaçlar veya herhangi bir hastalıkla ilgili sorularınızı doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AIFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız.

Acil durumlarda lütfen doktorunuza veya acil servislere başvurunuz.

Ürünlerimize ait advers olay*, advers etkiistenmeyen etki, ilaç etkileşimi, etkisizlik, emzirme veya gebelikte kullanım, hatalı doz, endikasyon dışı kullanım, doz aşımı, ilaç suisitimali ve kullanım hataları ile ilgili 7/24 bildirimde bulunmak için lütfen aşağıdaki irtibat numaralarımızı kullanınız;

*Advers olay; tıbbi bir ilaç kullanan veya bu ilaca maruz kalan hastada veya herhangi başka birinde meydana gelen ve mutlaka bu tedaviyle nedensel ilişki içerisinde olması gerekmeyen her türlü istenmeyen deneyim veya uygunsuz tıbbi olaydır. Dolayısıyla, bir advers olay ilaç ile ilgili olsun veya olmasın, bir ilacın geçici olarak kullanımı ile ilişkili olan her türlü olumsuz veya istenmeyen belirti (anormal bir laboratuar bulgusu da dahil), semptom veya hastalık olabilir. Özel durum(lar): Endikasyon dışı kullanım, etkisizlik, hamilelik veya emzirme döneminde ilaca maruziyet, mesleki maruziyet, yüksek doz, ilaç suistimali, yanlış kullanım, bir enfeksiyon ajanın bulaşma şüphesi, veya advers olay olarak rapor edilebilen veya edilmeyen ilaç kullanım hatalarıdır

Aşağıda verilen cep telefon numaraları yalnızca ürün güvenliliği ile ilgili bildirimleriniz ve sorularınız içindir. Bunun dışında kalan lojistik, finans süreçlerimiz ve şirket geneli ile tüm diğer konular için santral numarasından (0212 440 08 00) ilgili birime ulaşabilirsiniz.

Mesai saatleri içinde ulaşabileceğiniz telefon numaraları :
0212 440 0800 (Santral)
0534 791 6888 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu)
0531 306 4100 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu Vekili)

Mesai saatleri dışında ulaşabileceğiniz telefon numaraları:

0534 791 6888 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu)
0531 306 4100 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu Vekili)

Fax numarası: 0212 438 36 74

e-posta: [email protected]

Vermiş olduğunuz bilgiler ürün bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu web sitesi aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz bilgileri Türkiye’deki farmakovijilans ile ilgili yasal düzenlemeler gereğince Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi ve Astellas merkezi ile paylaşabileceğimizi bildiririz.

Farmakovijilans Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kılavuz gereğince düzenlenen Veri Koruma Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Astellas İlaçları Hakkında Sorular

Bir Astellas ürünüyle ilgili soru göndermek için BURAYA tıklayın. E-posta yoluyla sizinle iletişime geçilecektir.

 

Astellas Grants

Eğitim veya Genel Araştırma Hibeleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

 

 

İletişim Bilgileri
If you have suggestions or complaints related to Astellas products, you can reach us by using our contact numbers below.

Patients

If you have suggestions or complaints related to Astellas products, you can reach us by using our contact numbers below. However, due to legal and ethic requirements, we cannot share information about our products with persons other than health care professionals. In case of emergency, please consult your doctor or emergency rooms.

We kindly ask that you to consult your doctor with your questions about other drugs you use or any disease, and we inform you that we cannot answer such questions in accordance with the Ministry of Health and AIFD rules.

In case of emergency, please consult your doctor or emergency rooms.

Please use the 24/7 contact numbers below to report any adverse event*, adverse effect, undesirable effect, drug interaction, ineffectiveness, use in breastfeeding or pregnancy, incorrect dose, off-label use, overdose, drug abuse and usage errors regarding our products;

* “Adverse Event” means any untoward medical occurrence in a patient or clinical trial subject administered a medicinal product and which does not necessarily have to have a causal relationship with this treatment. An adverse event can therefore be any unfavorable and unintended sign (e.g., an abnormal laboratory finding), symptom, or disease temporally associated with the use of a medicinal product, whether or not considered related to the medicinal product. Special situation (s): Off-label use, ineffectiveness, drug exposure during pregnancy or lactation, occupational exposure, over-dose, drug abuse, misuse, suspected transmission of an infectious agent, or medication errors that may or may not be reported as an adverse event.

The mobile numbers provided below are for only your reports and questions regarding product safety. For other subjects like logistics, our finance operations and general company, you can reach the relevant department from the central number ( +90 212 440 08 00).

Phone numbers you can reach during working hours:
+90 212 440 0800 (Central)
+90 534 791 6888 (Drug Safety Officer)
+90 531 306 4100 (Deputy Drug Safety Officer)

Phone numbers you can reach outside of working hours:

+90 534 791 6888 (Drug Safety Officer)
+90 531 306 4100 (Deputy Drug Safety Officer)

Fax number: +90 212 438 36 74

e-mail: [email protected]

Information you provide will contribute to improving the product information.

We want to inform you that, we may share the information you provide to us through this website with the Ministry of Health, Turkish Pharmacovigilance Center and Astellas Center in accordance with the legal regulations regarding pharmacovigilance in Turkey.

You can reach the Data Protection Clarification Text issued according to the Guidelines About Personal Data Protection in Pharmacovigilance Activities from here.

 

Questions Regarding Astellas Drugs

To send a question about an Astellas product click HERE. You will be contacted by e-mail.

 

Astellas Grants

For information regarding education and general research grants please click here.

Logo_certified_year

NON_2022_0031_TR