İletişim Bilgileri
Astellas ürünleri ile ilgili bir şikayetiniz veya öneriniz varsa, aşağıdaki irtibat telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hastalar

Astellas ürünleri ile ilgili bir şikayetiniz veya öneriniz varsa, aşağıdaki irtibat  telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ancak yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili bilgi paylaşamamaktayız. Acil durumlarda lütfen doktorunuza veya acil servislere başvurunuz.

Kullandığınız diğer ilaçlar veya herhangi bir hastalıkla ilgili sorularınızı doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AIFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız.

Acil durumlarda lütfen doktorunuza veya acil servislere başvurunuz.

Ürünlerimize ait advers olay*, advers etkiistenmeyen etki, ilaç etkileşimi, etkisizlik, emzirme veya gebelikte kullanım, hatalı doz, endikasyon dışı kullanım, doz aşımı, ilaç suisitimali ve kullanım hataları ile ilgili 7/24 bildirimde bulunmak için lütfen aşağıdaki irtibat numaralarımızı kullanınız;

*Advers olay; tıbbi bir ilaç kullanan veya bu ilaca maruz kalan hastada veya herhangi başka birinde meydana gelen ve mutlaka bu tedaviyle nedensel ilişki içerisinde olması gerekmeyen her türlü istenmeyen deneyim veya uygunsuz tıbbi olaydır. Dolayısıyla, bir advers olay ilaç ile ilgili olsun veya olmasın, bir ilacın geçici olarak kullanımı ile ilişkili olan her türlü olumsuz veya istenmeyen belirti (anormal bir laboratuar bulgusu da dahil), semptom veya hastalık olabilir. Özel durum(lar): Endikasyon dışı kullanım, etkisizlik, hamilelik veya emzirme döneminde ilaca maruziyet, mesleki maruziyet, yüksek doz, ilaç suistimali, yanlış kullanım, bir enfeksiyon ajanın bulaşma şüphesi, veya advers olay olarak rapor edilebilen veya edilmeyen ilaç kullanım hatalarıdır

Aşağıda verilen cep telefon numaraları yalnızca ürün güvenliliği ile ilgili bildirimleriniz ve sorularınız içindir. Bunun dışında kalan lojistik, finans süreçlerimiz ve şirket geneli ile tüm diğer konular için santral numarasından (0212 440 08 00) ilgili birime ulaşabilirsiniz.

Mesai saatleri içinde ulaşabileceğiniz telefon numaraları :
0212 440 0800 (Santral)
0534 791 6888 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu)
0531 306 4100 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu Vekili)

Mesai saatleri dışında ulaşabileceğiniz telefon numaraları:

0534 791 6888 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu)
0531 306 4100 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu Vekili)

Fax numarası: 0212 438 36 74

e-posta: [email protected]

Vermiş olduğunuz bilgiler ürün bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu web sitesi aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz bilgileri Türkiye’deki farmakovijilans ile ilgili yasal düzenlemeler gereğince Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi ve Astellas merkezi ile paylaşabileceğimizi bildiririz.

Farmakovijilans Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kılavuz gereğince düzenlenen Veri Koruma Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

 

Astellas İlaçları Hakkında Sorular

Bir Astellas ürünüyle ilgili soru göndermek için BURAYA tıklayın. E-posta yoluyla sizinle iletişime geçilecektir.

Logo_certified_year

NON_2019_0020_TR